Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna W3-PE-OWITP3-S1-5
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Warszawa 2012.

Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Przemiany, zagrożenia, potrzeba działań, Warszawa 2004.

Daszykowska J., Jakość życia w perspektywie pedagogicznej, Kraków 2007.

Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K. (red.), Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wrocław 2003.

Edukacja - jest w niej ukryty skarb: raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji dla XXI Wieku pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa, Warszawa 1998.

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.

Frąckiewicz L. (red.), Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, Katowice 2002.

Główny Urząd Statystyczny, Jakość życia w Polsce. Edycja 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2014,16,1.html [dostęp: 29.01.2016].

Główny Urząd Statystyczny, Jakość życia w Polsce. Edycja 2015, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2015,16,2.html [dostęp: 29.01.2016].

Kawula S., Rodzina współczesna: przeobrażenia i przyszłość a wyzwania pedagogiki rodziny, Olsztyn 2007.

Kupny J., Dylus A., Biedrzycki T., Dyskryminacja jako nowa kwestia społeczna, Katowice 2007.

Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Warszawa 2008.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, http://mib.gov.pl/2-Politykamieszkaniowa.htm# [dostęp: 15.02.2016].

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/ [dostęp: 15.02.2016].

Ostasiewicz W., Ocena i analiza jakości życia, Wrocław 2004.

Senyszyn J. (red.), Równouprawnienie kobiet: praca zbiorowa, Gdynia 2011.

Springer F., 13 pięter, Wołowiec 2015.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zakres tematów:

1. Pojęcie polityki społecznej – definicje, pojęcia związane z polityką społeczną – wprowadzenie.

2. Zasady i wartości w polityce społecznej

3. Geneza polityki społecznej, kwestia robotnicza – pierwsze ubezpieczenia; system emerytalny – świat i Polska.

4. Modele polityki społecznej. Polityka społeczna w różnych krajach, stosowane modele. Przykłady wybranych

państw.

5. Diagnoza i wskaźniki w polityce społecznej. Wskaźnik Rozwoju Społecznego – HDI

6. Podmioty polityki społecznej w Polsce. Sektory, poziomy i organizacja polityki

społecznej.

7-8 Sytuacja demograficzna Polski i świata – przyrost naturalny i rzeczywisty, dzietność, starość demograficzna, prognoza na przyszłość

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Agata Rzymełka-Frąckiewicz 50/54 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)