Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania W3-PE-S1-BIOLPOZACH
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania z elementami higieny szkolnej. Toruń 2003

Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. W-wa 2001

Jopkiewicz A., Suliga E.; Biologiczne podstawy rozwoju człowieka. Kielce 1995

Jopkiewicz A., Suliga E.; Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Radom-Kielce 2006

Komosińska K., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Olsztyn 1995

Świderska M., Budzyńska - Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Łódź 2008 Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka . W-wa 2005

Wolański N., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. W-wa 1983

Woynarowska B., Zdrowie i szkoła. W-wa 2000

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. W-wa 2010

Bartkowiak Z., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. W-wa 1981

Malinowski A. Norma biologiczna a rozwój somatyczny człowieka. W-wa 1987

Wojtowicz S. Zarys anatomii i fizjologii człowieka. Kraków 1985

Metody i kryteria oceniania:

Student napisze kolokwium z zakresu rozwoju człowieka, zaburzeń tego rozwoju, roli nauczyciela w opiece nad uczniem z wybranym zaburzeniem rozwojowym i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami. Oceniana będzie częstotliwość wypowiadania się na zajęciach oraz jakość wniesionej do dyskusji wiedzy.

Zakres tematów:

1. Zaspokajanie potrzeb biologicznych człowieka w ontogenezie. Rola żywienia w rozwoju; Potrzeby żywieniowe człowieka. Stan odżywiania. Zapotrzebowanie pokarmowe; Rola i znaczenie składników pokarmowych; Żywienie optymalne (Gertig, Gawęcki); Zasady racjonalnego żywienia (zalecenia żywieniowe Bergera);

Błędy w żywieniu i wady żywieniowe: przyczyny, wady ilościowe i jakościowe; Aktywność fizyczna; Aktywność fizyczna, a zachowania sedenteryjne; Funkcje aktywności fizycznej

w ontogenezie; Zapotrzebowanie na ruch w ontogenezie; Przyczyny i skutki niedoboru ruchu.

1. Postawa ciała-proces posturogenezy. Cechy prawidłowej postawy ciała; Elementy składowe postawy ciała; Płaszczyzny ciała; Kręgosłup-budowa i funkcja. Fizjologiczne krzywizny kręgosłupa; Etapy kształtowania się postawy ciała; Wady postawy i budowy ciała-podział (wrodzone, nabyte); Okresy krytyczne dla posturogenezy; Wady kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej; Boczne skrzywienie kręgosłupa; Wady kończyn dolnych; Choroba Scheuermanna, choroba Perthesa; Skutki wad postawy; Profilaktyka wad postawy.

2. Układ wzrokowy i słuchowy. Podstawowe informacje o budowie układu wzrokowego; Budowa anatomiczna narządu wzroku; Fotoreceptory (receptory wzrokowe); Refrakcja, akomodacja; Powstawanie obrazu; Zaburzenia narządu wzroku: wady refrakcji, zaburzenia widzenia barw, zez, zaćma. Podstawowe informacje o budowie i funkcji układu słuchowego. Budowa anatomiczna narządu słuchu; Przebieg fali dźwiękowej; Rodzaje i przyczyny uszkodzeń słuchu (przewodzeniowe i odbiorcze); Higiena narządów zmysłów.

3. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży. Wybrane choroby zakaźne. Profilaktyka chorób zakaźnych. Rola i znaczenie szczepień ochronnych; Ochrona przed szkodliwymi dla zdrowia czynnikami środowiskowymi; Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego; Narażenia na środowiskowy dym tytoniowy; Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem.

4. Związki między zdrowiem a edukacją. Zdrowie a edukacja. Edukacja a zdrowie; Zdrowie i czynniki je warunkujące; Mierniki zdrowia; Profilaktyka – definicja i poziomy działań profilaktycznych; Promocja i edukacja zdrowotna.

5. Podsumowanie i ewaluacja zajęć. Pisemny test.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, metoda uczenia się we współpracy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 8
Alina Dworak 29/28 szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 8
Alina Dworak 23/28 szczegóły
3 co drugi piątek (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 8
Alina Dworak 30/28 szczegóły
4 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 8
Alina Dworak 14/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)