Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopatologia W7-R1-046
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Butcher, J. Hooley, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, Gdańsk 2017.

T. Millon, R. Davis Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Warszawa 2009.

M. E. P. Seligman, Psychopatologia, Poznań 2005.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria

Diagnostyczne, Kraków – Warszawa 1998.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne

i wskazówki diagnostyczne, Kraków – Warszawa 2000.

Kryteria diagnostyczne z DSM-5. Desk reference, Wrocław 2015.

Literatura uzupełniająca:

J. S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna, Kraków 2012.

A. Bilikiewicz, Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa 2003.

G. Gabbard, Psychiatria psychodynamiczna w praktyce klinicznej, Kraków 2015.

C. Hammen, Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Sopot 2004.

P. C. Kendall, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Sopot 2012.

A. Kępiński, Poznanie chorego, Kraków 2013.

A. Kępiński, Psychopatologia nerwic, Kraków

A. Kępiński, Schizofrenie, Kraków 2017

N. McWilliams, Diagnoza psychoanalityczna, Gdańsk 2009.

I. Namysłowska, Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2012.

H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, tom. 1, Warszawa 2008.

H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, tom. 2, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

2. Ocena z aktywności (udział w dyskusji, czynny udział w ćwiczeniach w grupie, dialogach terapeutycznych)

3. Oceny za „wejściówki” (suma punktów ze wszystkich sprawdzianów).

4. Studium przypadku osoby z wybranym zaburzeniem.

Zakres tematów:

Zagadnienia:

1. Stres i zaburzenia adaptacyjne

2. Zaburzenia lękowe, w tym fobie

3. Zaburzenia nastroju (depresyjne) oraz samobójstwa

4. Zaburzenia osobowości

5. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe

Metody dydaktyczne:

1. Obecność

– Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

– W przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności warunkiem uzyskania zaliczenia będzie zaliczenie treści z opuszczonych zajęć oraz napisanie pracy zaliczeniowej.

– Trzy (i więcej) nieusprawiedliwione nieobecności skutkują niezaliczeniem zajęć.

– W przypadku dwóch nieobecności usprawiedliwionych również konieczne będzie

zaliczenie treści omawianych na zajęciach oraz napisanie pracy zaliczeniowej.

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Sprawdziany na rozpoczęcie zajęć, tzw. „wejściówki”

– Krótkie (ok. 5 min.) sprawdziany z treści, które były zadane do przygotowania na dane zajęcia.

– Ponieważ „wejściówki” ma sprawdzać systematyczność przygotowania do zajęć, nie ma możliwości ich poprawy w celu uzyskania wyższej punktacji.

– Wyjątkiem do w/w jest nieobecność na zajęciach, na których była „wejściówka”. Jej zaliczenie może odbyć się w ciągu jednego miesiąca, w godzinach konsultacji.

4. Opracowanie przypadku (case study)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 202
Krzysztof Matuszewski 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.