Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika rodziny W7-R1-010
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Adamski F., Wychowanie w rodzinie. Kraków 2010.

Berret D., Bajki, które leczą. Cz.1 i 2. Sopot 2013.

Błasiak A., Dybowska E. Pikuła N., (red.). Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności. Kraków 2012.

Błasiak A., Dybowska E., Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny. Kraków 2009.

Kozubek M.T. (red.), Jaka rodzina, takie społeczeństwo, Katowice 2012.

Koźmińska i., Olszewska E., Z dzieckiem w świat wartości, Toruń 2006.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2007.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008.

Wilk J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin 2002.

Artykuły z czasopism: Wychowawca, Paedagogia Christina, Pedagogika rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową ćwiczeń składa się średnia arytmetyczna czterech ocen:

- za zaprezentowanie i opracowanie pisemne trzech wyznaczonych tematów;

- za kolokwium pisemne obejmujące zagadnienia omawiane podczas ćwiczeń, uzupełnione lekturą wskazanej literatury przedmiotu.

Test 20 minutowy (6 pytań otwartych i jednokrotnego wyboru).

W celu zaliczenia kolokwium należy uzyskać 51%. Ocenie podlega:

- zasób wiedzy dotyczącej omawianych zagadnień;

- umiejętność planowania wychowawczych działań wspomagających rodzinę;

- kompetencje w zakresie rozpoznawania i diagnozowania problemów wychowawczych w rodzinie.

Zakres tematów:

1. Aksjologia wychowania: wychowanie moralne; do wartości i przez wartości

2. Formy i obszary realizacji funkcji wychowawczej rodziny:

- wychowanie społeczne, prospołeczne, ekonomiczne

- wychowanie patriotyczne i międzykulturowe

- wychowanie prozdrowotne, ekologiczne i seksualne

- wychowanie intelektualne

- wychowanie do korzystania z mediów

- wychowanie estetyczne i przez sztukę

2. Rola i znaczenie zabawy i wypoczynku w rozwoju dziecka i integracji rodziny.

Metody dydaktyczne:

- Praca w zespole problemowym

- Dyskusja

- Prezentacje multimedialne

Student przygotowuje dwa tematy na podstawie literatury obowiązkowej, w zespole problemowym, do którego należy podczas całego cyklu zajęć.

1) Wypowiedź ustna: prezentacja zadanych tematów przed całą grupą studentów.

2) Praca pisemna: każdy temat należy zwięźle opisać (maks. 4 strony) i przesłać do prowadzącej moduł, nie później niż tydzień po ustnej prezentacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala 204/5
Mariola Kozubek 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.