Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osobowości W7-R1-012
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Oleś, P., Puchalska-Wasyl, M., Sobol-Kwapińska, M. (2012). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Ashcraft, D. (2001). Teorie osobowości. Studia przypadków. Warszawa: Wyd. PWN.

1. Freud, Z. Poza zasadą przyjemności

2. Jung, C.G. Typy psychologiczne.

3. Adler, A. Sens życia.

4. Horney, K. (1982) Neurotyczna osobowość naszych czasów. Warszawa: PWN.

5. Rogers, C. (2002). O stawaniu się osobą. Poznań: Rebis.

6. May, R. Psychologia i dylemat ludzki.

7. Millon, Th. i Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Współczesne podejścia. Instytut Psychologii Zdrowia.

8. Freud, A. Ego i mechanizmy obronne.

Metody i kryteria oceniania:

Do metod oceny na ćwiczeniach należą: Ocena aktywności studenta podczas zajęć.

Oceny cząstkowe z rozwiązywanych studiów przypadku: ocena przygotowania studenta, analizy studium przypadku, wyciągania wniosków ogólnych dotyczących mechanizmów działania osobowości w oparciu o wybrane teorie.

Zakres tematów:

Przyswajanie i stosowanie teorii osobowości:

1. Freud – rozwój psychoseksualny,

2. Jung – funkcja wyższa, archetypy,

3. Erikson – 8 kryzysów rozwojowych,

4. Adler – poczucie niższości i dążenie do poczucia wyższości, kolejność urodzeń, zaangażowanie społeczne,

5. Horney – potrzeby neurotyczne, obraz realny i idealny Ja, lęk podstawowy,

6. Fromm – potrzeba transcendencji i potrzeby egzystencjalne, system orientacji, typy charakterów,

7. Maslow – hierarchia potrzeb, potrzeba urzeczywistnienia,

8. Rogers – doświadczanie organizmu, zgodność wewnętrzna, postrzeganie społeczne Ja, samo urzeczywistnienie, cechy terapeuty,

9. Skinner – rodzaje motywacji, wzmocnienia pozytywne i negatywne,

10. Bandura – uczenie się przez obserwację, samoregulacja, wzajemny determinizm.

Metody dydaktyczne:

Do metod obowiązujących we wszystkich cyklach dydaktycznych należą: (1) Krótkie wprowadzenia teoretyczne na podstawie przeczytanej przez studentów lektury; (2) Dyskusja i odpowiedź na pytania z zadanego i przeczytanego materiału; (3) Praca w grupach z zadanego i przeczytanego materiału; (4) Przygotowanie studium przypadku wg podanych wskazówek.

Do wyboru w zależności od cyklu dydaktycznego: przygotowanie prezentacji multimedialnej, przeczytanie lektury uzupełniającej i napisanie eseju.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 205/5
Monika Kornaszewska-Polak 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jordana 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.