Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna W4-CH-S1-3-CN
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.krystalografia.us.edu.pl/chn.htm
Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii Hubicki Zbigniew (red.), 2008, UMCS

2. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.

3. Preparatyka organiczna - Vogel Arthur Israel WNT w części dotyczącej BHP, szkła i techniki laboratoryjnej

4. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej. Podręcznik dla studentów chemii Hubicki Zbigniew (red.), 2008, UMCS

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny – czas trwania 30 minut. W ramach zajęć laboratoryjnych 3 kolokwia pisemne

Student prowadzi dziennik laboratoryjny, który jest oceniany pod katem prawidłowości zanotowanych obserwacji, wniosków i wydajności otrzymanego preparatu.

Ocenianie ciągłe:

Ocenianie umiejętności praktycznych podczas zajęć laboratoryjnych.

Indywidualne lub grupowe dyskusje, spostrzeżenia prowadzących zajęcia

Zakres tematów:

Studenci wykonują 10 preparatów:

1. Ortofosforan wapnia – Ca3(PO4)2

2. Siarczan glinowo-potasowy (ałun glinowo-potasowy) – KAl(SO4)2·12H2O

3. Siarczan chromowo – potasowy KCr(SO4)2·12H2O

4. Triszczawianoglinian(III) potasu – K3[Al(C2O4)3]·3H2O

5. Tlenojodek bizmutu – BiOI

6. Jodan(VII) potasu – KIO4

7. Triszczawianochromian(III) potasu – K3[Cr(C2O4)3]

8. Azotan trans-diazotynobis(etylenodiamina)kobaltu(III) – trans-[Co(en)2(NO2)2]NO3

9. Octan miedzi(II) – Cu2(CH3COO)4·2H2O

10. Tetratiocyjanianokobaltan(II) rtęci – Hg[Co(SCN)4]

Metody dydaktyczne:

eksperyment, pokaz, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 11:00, sala 70
Aneta Słodek 10/10 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 11:00, sala 70
Jan Małecki, Sławomir Kula 8/10 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 14:30, sala 70
Grażyna Szafraniec-Gorol, Sonia Kotowicz 6/10 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 14:30, sala 70
Sławomir Kula 4/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)