Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna W2-S1BI19-1BL-05
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://krystalografia.us.edu.pl/bio.htm
Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. T. Widernik, M. Nestorowicz, H. Barnicka, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996

2. J.R. Pasko, R. Sitko, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej, Wydawnictwo naukowe WSP, Kraków 1996.

3. A. Hendrich, Chemia ogólna. Ćwiczenia laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.

4. R. Lewandowski, Pracownia preparatyki nieorganicznej, WSiP, Warszawa 1986.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie właściwie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i pisemnych (lub ustnych) kolokwiów

Zakres tematów:

1. Regulamin BHP pracowni chemicznej. Pokaz szkła. Technika pracy laboratoryjnej

2. Wagi i ważenie, roztwory, koloidy i emulsje

3. Metody rozdzielania mieszanin

4. Reakcje chemiczne wybranych pierwiastków chemicznych i metody ich otrzymywania

5. Metody otrzymywania kwasów, zasad i soli. Reakcje chemiczne wybranych kwasów, zasad i soli

6. Typy reakcji chemicznych - cykl reakcji z miedzią

7. Reakcje utlenienia i redukcji

8. Kinetyka i statyka reakcji chemicznych

9. Kataliza w układach homo- i heterogenicznych

10. Analiza jakościowa biopierwiastków

11. Równowagi w roztworach elektrolitów

12. Stężenie jonów wodorowych. hydroliza soli

13. Roztwory buforowe

14. Otrzymywanie i właściwości związków kompleksowych

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne, wykład, pokaz, rozwiązywanie problemów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 16:00, sala 70
Joanna Palion-Gazda 12/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:45 - 16:00, sala 70
Sonia Kotowicz 12/ szczegóły
3 każdy wtorek, 10:45 - 13:00, sala 70
Joanna Palion-Gazda 11/ szczegóły
4 każdy wtorek, 10:45 - 13:00, sala 70
Jacek Nycz 12/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:15 - 10:30, sala 70
Jacek Nycz 11/ szczegóły
6 każdy wtorek, 8:15 - 10:30, sala 70
Joanna Palion-Gazda 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych - Bud. Gł. Inst. Chemii (Katowice, ul. Szkolna 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)