Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia zwierząt W2-S1BI19-1BL-23
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

literatura obowiązkowa

1. Sawicki W. „Histologia” Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014

2. Zarzycki J., Kuryszko J. „Histologia zwierząt”. PWRiL. 2000

3. Mescher A.L. Histologia. Podręcznik i atlas. Edra Urban & Partner, Wrocław 2018

literatura uzupełniająca

1. Zarzycki J. „Histologia zwierząt domowych i człowieka” PWRiL. 1986

2. Sembrat. K. „Histologia porównawcza zwierząt”. T. 1., PWN, 1981

3. Czechowicz K. „ Cytologia i histologia ogólna zwierząt”. skrypt UŚ

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe z wykładów

Kolokwium zaliczeniowe sprawdzające stopień opanowania i zrozumienia wszystkich zagadnień omawianych podczas wykładów ma charakter sprawdzianu pisemnego. Czas przeznaczony na kolokwium – 60 minut.

Osoby, które nie uzyskały oceny dostatecznej mają prawo jednokrotnie, przystąpić do powtórnego kolokwium zaliczeniowego z wykładów.

Kolokwium zaliczeniowe oceniane jest w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

Kolokwium obejmuje 20 pytań w różnej formie (pytanie opisowe, testowe, w formie testu wyboru lub testu uzupełnień, samodzielne wykonanie i opisanie rysunku lub opisanie gotowego rysunku). W przypadku kolokwium zaliczeniowego przeprowadzonego stacjonarnie każde pytanie oceniane będzie w skali od 0-1 punktu (z przeskokiem co 0, 25), gdzie 0 to brak odpowiedzi, a 1 to bezbłędna, pełna odpowiedź. W przypadku kolokwium zaliczeniowego przeprowadzanego on-line każde pytanie oceniane będzie w skali od 0-4 punktów (z przeskokiem co 1), gdzie 0 to brak odpowiedzi a 4 to bezbłędna, pełna odpowiedź.

Skala procentowa klasyfikacji:

poniżej 55% - ndst

55 -65% - dst

66-70% - +dst

71-80% - dobry

81-90% - +dobry

>90% – bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Pochodzenie, charakterystyka i funkcje nabłonków.

2. Charakterystyka tkanki łącznej właściwej.

3.Charakterystyka tkanki łącznej troficznej.

4. Charakterystyka tkanki mięśniowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład w oparciu o prezentację multimedialną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala zajęcia zdalne
Izabela Poprawa 69/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.