Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Histologia zwierząt W2-S1BI19-1BL-23
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Kuryszko J., Zarzycki J. 2000. Histologia zwierząt. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Wydawnictwo, Warszawa

2. Sawicki W., Majelczyk J.2012. Histologia. PZWL

3. Mescher A.L. Histologia. Podręcznik i atlas. Edra Urban & Partner, Wrocław 2018

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe z konwersatoriów ma charakter sprawdzianu pisemnego zawierającego 15 pytań. Każde pytanie oceniane jest w skali od 0-1 punktów (z przeskokiem co 0,25), gdzie 0 to brak odpowiedzi, a 1 to bezbłędna, pełna odpowiedź (w przypadku przeniesienia zajęć na platformę MS Teams pytania będą oceniane w skali od 0-4 punktów z przeskokiem co 1, gdzie 0 to brak odpowiedzi a 4 to odpowiedź bezbłędna). Kolokwium zaliczeniowe oceniane jest w czterostopniowej skali ocen (niedostateczna, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus). Czas przeznaczony na kolokwium - 60 minut.

Zakres tematów:

1. Tkanka nabłonkowa.

2. Gruczoły.

3. Tkanka kostna i kostnienie.

4. Histologia wybranych narządów.

5. Tkanki zwierzęce podsumowanie.

Metody dydaktyczne:

Metoda odwróconej klasy.

Elementy grywalizacji (kahoot).

Rozwiązywanie zadań problemowych.

Karty pracy.

Dyskusja.

Dyskusje i rozwiązywanie problemów prowadzone będą z wykorzystaniem mechanizmów lustrzanych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 011/012 (SALA CW.)
Izabela Poprawa, Magdalena Kowalska 23/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 011/012 (SALA CW.)
Izabela Poprawa, Magdalena Kowalska 23/ szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 011/012 (SALA CW.)
Izabela Poprawa, Magdalena Kowalska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)