Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy genetyki W2-S1BT19-1BT-22
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

- Brown T.A. 2012. Genomy. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Fletcher H.L., Hickey G.I. i Winter P.C. 2011. Krótkie wykłady. Genetyka. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN

- Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2007. Krótkie Wykłady. Biologia Molekularna. Wydanie II, PWN, Warszawa

- Węgleński P. 2006. Genetyka Molekularna. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin weryfikujący wiedzę uzyskaną w trakcie konwersatoriów, uzupełnioną zalecaną literaturą do przedmiotu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny obejmować będzie pytania testowe i otwarte. Występuje punktowy system oceny poszczególnych zadań i pytań.

Skala procentowa klasyfikacji:

bdb: 91-100% punktów

+db:81-90% punktów

db: 71-80% punktów

+dst: 61-70% punktów

dst: 51-60% punktów

ndst: 0-50% punktów

W przypadku konieczności zorganizowania egzaminu w formie on-line egzamin będzie miał formę ustną, przeprowadzaną na platformie Teams.

Zakres tematów:

Rys historyczny badań nad zmiennością i dziedzicznością organizmów, podstawowe mechanizmy dziedziczenia genów. Struktura DNA i RNA. DNA jako materiał dziedziczny. Budowa genu u Pro- i Eukaryota. Budowa chromatyny. Organizacja genomów u Pro i Eukaryota. Molekularne podstawy ekspresji genu: transkrypcja i obróbka potranskrypcyjna pre-mRNA, kod genetyczny i translacja. Chromosomowe i molekularne podstawy praw Mendla.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja obejmująca zagadnienia związane z budową DNA, RNA, budową genomów pro- i eukariotycznych, rodzajami sekwencji występujących w genomach oraz procesami ekspresji informacji genetycznej – transkrypcji i translacji. Dyskusja wspomagana będzie przykładami z literatury, ilustrowanymi z wykorzystaniem prezentacji komputerowych w programie Power Point oraz quizami sprawdzającymi rozumienie omawianych zagadnień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:45 - 17:15, sala B-204 (SALA WYKL.)
Agnieszka Janiak 22/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala B-204 (SALA WYKL.)
Agnieszka Janiak 22/ szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala B-204 (SALA WYKL.)
Agnieszka Janiak 22/ szczegóły
4 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala B-204 (SALA WYKL.)
Agnieszka Janiak 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)