Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomatematyka W2-S1BT19-1BT-66
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Bodnar M. 2008. Zbiór zadań z matematyki dla biologów. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

- Kłaczkow K., Kurczab M., Świda E. 2002. Analiza matematyczna dla licealistów, Oficyna Edukacyjna, Warszawa

- Neuhauser C. 2004.Calculus for Biology and Medicine Pearson Education

- Batschelet E. 1975. Introduction to mathematics for life sciences. Springer-Verlag Berlin.

- Dróbka N., Szymański K. 1999. Zbiór zadań z matematyki dla klas 3 i 4 liceum. WSiP

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje zaliczenie w oparciu o wyniki czterech kolokwiów cząstkowych odbywających się mniej więcej co trzy tygodnie, na których sprawdzane jest opanowanie kolejnych partii materiału. Kolokwium oceniane jest w skali od 0 do 10 punktów (5 zadań, każde po 2 punkty). Dla oceny końcowej zaliczenia ćwiczeń istotna jest łączna liczba uzyskanych punktów. Przyjęto punktację: (0-19) – ndst, (20-25) – dost, (26-29) - dost+, (30-33) - db, (34-37) - db+, (38-40) - bdb. Negatywna cena z dwóch lub więcej kolokwiów skutkuje brakiem zaliczenia. Mile widziane są zaangażowanie i aktywność studenta na zajęciach.

Zakres tematów:

Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia:

1. Funkcje, ciągłość funkcji .

2. Pochodna.

3. Zastosowanie rachunku różniczkowego.

4. Graficzne różniczkowanie .

5. Całka nieoznaczona.

6. Całka oznaczona, zastosowanie rachunku całkowego

7. Graficzne całkowanie .

8. Wektory, rachunek wektorowy.

9. Funkcje wielu zmiennych.

10. Macierze i wyznaczniki.

11. Układy równań liniowych .

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia rachunkowe związane z tematyką zajeć oraz metody graficzne różniczkowania i całkowania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 13:00, sala B-100 (AULA)
Jerzy Nakielski, Marcin Lipowczan 22/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:15 - 10:30, sala B-100 (AULA)
Marcin Lipowczan, Jerzy Nakielski 22/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:45 - 18:00, sala B-100 (AULA)
Marcin Lipowczan, Jerzy Nakielski 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 13:15 - 15:30, sala B-100 (AULA)
Marcin Lipowczan, Jerzy Nakielski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)