Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia środowiska W2-S1OS19-1OS-29
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2ced6cf7a9bc493a9d9253e083d12fb0%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=d5dba693-0c63-48bd-b215-caaab1783eb8&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311
Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Baj J. 2019 Mikrobiologia. PWN, Warszawa.

2. Kunicki-Goldfinger W.: Życie bakterii. WN PWN, Warszawa, 2005.

3. Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna. WN PWN, Warszawa, 2003.

4. Różalski A.: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wyd. U. Łódzkiego, Łódź, 2003.

5. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z.: Mikrobiologia Techniczna. Tom I Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

6. Błaszczyk M.K.: Mikrobiologia środowisk. WN PWN, Warszawa. 2010.

7. Baj J., Markiewicz Z.: Biologia molekularna bakterii. WN PWN, Warszawa, 2012.

8. Mrozowska J. (red): Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Wydaw. Polit. Śl. Gliwice, 1999.

9. kurs e-learningowy „Wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod

adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=39

10. kurs e-learningowy „Mikrobiologia środowiskowa” dostępny na platformie uniwersyteckiej UŚ pod adresem: http://el.us.edu.pl/upgow/

course/view.php?id=108

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z pytań testowych.

Wymagania merytoryczne: znajomość treści wykładów i laboratoriów.

Kryteria oceny: końcowa ocena z egzaminu ustalana jest na podstawie ilości uzyskanych punktów:

bdb – powyżej 91%

+db – 81 do 90%

db – 71 do 80%

+dst – 61 do 70%

dst – 51 do 60%

ndst – poniżej 50%.

Zakres tematów:

Wykłady obejmują następujące zagadnienia:

1. Sprawy organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu. Mikroorganizmy w otoczeniu człowieka

2. Budowa komórek mikroorganizmów.

3. Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy.

4. Mikrobiologia gleby, wody i powietrza.

5. Rola mikroorganizmów w kształtowaniu biosfery.

Metody dydaktyczne:

Wykłady (10 godz.) z użyciem programu PowerPoint i krótkich filmów edukacyjnych, prowadzone przez 5 tygodni (2 godz./ tydzień).

Wykorzystanie elementów grywalizacji poprzez testy sprawdzające wiedzę z wykładów z użyciem platformy dydaktycznej Kahoot oraz Mentimeter. Wykorzystanie metody odwróconej klasy poprzez udostępnianie kursów e-learningowych dostępnych na platformie uniwersyteckiej UŚ https://el.us.edu.pl/upgow/ oraz udostępnianie dodatkowych materiałów związanych z mikrobiologią poprzez stronę przedmiotu na platformie Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Sławomir Borymski 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.