Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ultrastruktura komórki eukariotycznej W2-S2BI19-2BL-17
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński D.J., Niedojadło J., Świdziński M. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005.

2. Kilarski W. Strukturalne podstawy biologii komórki. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia pisemne i ocena ciągła umiejętności praktycznych. Pisemne kolokwia sprawdzać będą zarówno wiedzę, jak i umiejętności zdobyte w

trakcie zajęć laboratoryjnych i wykładów z przedmiotu. Zakres materiału: wiedza przekazana podczas zajęć przez osobę prowadzącą laboratorium oraz wykład z danej tematyki, praca z podręcznikiem i literaturą uzupełniającą, korzystanie z konsultacji. Ocena ciągła zweryfikuje zaangażowanie studenta w prace laboratoryjne, zrozumienie celu podejmowanych czynności i zasad stosowanych technik badawczych. Ocenie podlega także udział studenta w dyskusjach dotyczących omawianych zagadnień oraz umiejętność prawidłowej

analizy i interpretacji wyników (na podstawie sprawozdań).

Szczegółowe kryteria oceniania:

1. Kolokwium.

Wiedza z zakresu zarówno laboratorium, jak i wykładów wzbogacona informacjami z literatury: ogólna wiedza dotycząca podstawowej budowy i zasad działania różnego typu mikroskopów elektronowych; specjalistyczna wiedza dotycząca budowy ultrastrukturalnej poszczególnych składników komórkowych (oraz struktur pozakomórkowych) w komórkach wybranych tkanek i narządów eukariotycznych organizmów zwierzęcych i roślinnych. Praktyczna umiejętność rozpoznawania na elektronogramach danych typów

komórek i struktur komórkowych oraz posiadanie umiejętności ich opisu.

bdb – student bezbłędnie definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z techniką mikroskopii elektronowej, bezbłędnie identyfikuje i opisuje poszczególne składniki komórek i tkanek organizmów eukariotycznych przy użyciu elektronogramów;

db – student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z techniką mikroskopii elektronowej, prawidłowo identyfikuje i opisuje poszczególne składniki komórek i tkanek organizmów eukariotycznych przy użyciu elektronogramów;

dst – student jedynie definiuje, jednak nie wykorzystuje wybranych pojęć związanych z techniką mikroskopii elektronowej, ma problemy z prawidłową identyfikacją i prawidłowym opisem poszczególnych składników komórek i tkanek organizmów eukariotycznych przy użyciu elektronogramów;

ndst – student nie definiuje i nie wykorzystuje pojęć związanych z techniką mikroskopii elektronowej, nie identyfikuje prawidłowo i nie potrafi prawidłowo opisać poszczególnych składników komórek i tkanek organizmów eukariotycznych przy użyciu elektronogramów.

2. Ocena ciągła umiejętności praktycznych

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć (podawane każdorazowo na zajęciach poprzednich przez osobę prowadzącą zajęcia), które umożliwią sprawną umiejętność identyfikowania i opisywania obserwowanych struktur, przeprowadzania analizy konkretnych komórek eukariotycznych przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

bdb – student bezbłędnie definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z techniką mikroskopii elektronowej, bezbłędnie identyfikuje i opisuje poszczególne składniki komórek i tkanek organizmów eukariotycznych przy użyciu elektronogramów. Wykazuje się samodzielną umiejętnością obsługi transmisyjnego mikroskopu elektronowego w stopniu umożliwiającym mu prawidłowe rozpoznanie podstawowych struktur komórkowych;

db – student definiuje oraz wykorzystuje pojęcia związane z techniką mikroskopii elektronowej, identyfikuje i opisuje poszczególne składniki komórek i tkanek organizmów eukariotycznych przy użyciu elektronogramów. Wykazuje się umiejętnością obsługi transmisyjnego mikroskopu elektronowego przy pomocy prowadzącego zajęcia w stopniu umożliwiającym mu prawidłowe rozpoznanie podstawowych struktur komórkowych;

dst – student jedynie definiuje, jednak nie wykorzystuje wybranych pojęć związanych z techniką mikroskopii elektronowej, ma problemy z identyfikacją i prawidłowym opisem poszczególnych składników komórek i tkanek organizmów eukariotycznych przy użyciu elektronogramów. Wykazuje się słabą umiejętnością obsługi transmisyjnego mikroskopu elektronowego w stopniu uniemożliwiającym mu prawidłowe rozpoznanie podstawowych struktur komórkowych; potrafi rozpoznawać i opisywać ultrastrukturę badanych komórek jedynie z aktywną pomocą prowadzącego zajęcia;

ndst – student nie definiuje i nie wykorzystuje pojęć związanych z techniką mikroskopii elektronowej, nie identyfikuje i nie potrafi prawidłowo opisać poszczególnych składników komórek i tkanek organizmów eukariotycznych przy użyciu elektronogramów. Nie wykazuje się nawet podstawową umiejętnością obsługi transmisyjnego mikroskopu elektronowego co uniemożliwia mu prawidłowe rozpoznanie podstawowych struktur komórkowych.

Zakres tematów:

1. Ogólna ultrastruktura komórki roślinnej

2. Ultrastruktura ściany komórkowej

3. Ultrastruktura połączeń międzykomórkowych u roślin

4. Podsumowanie wiadomości, wybrane aspekty praktyczne przygotowania materiału do analizy w mikroskopie elektronowym; kolokwium zaliczeniowe

5. Ogólna ultrastruktura komórki zwierzęcej

6. Ultrastruktura cytoszkieletu, połączeń międzykomórkowych i substancji pozakomórkowej w komórkach i tkankach zwierzęcych

7. Ultrastruktura wybranych tkanek zwierzęcych; kolokwium zaliczeniowe

8. Trójwymiarowe obrazowanie ultrastruktury komórek

Metody dydaktyczne:

Praca w grupie, dyskusja, analiza materiału, metoda odwróconej klasy, narzędzia cyfrowe tj. padlet, quizizz, metody gamifikacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 18:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28), sala B-17 (SALA CWICZ.)
każda środa, 13:45 - 18:00, Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9), sala 011/012 (SALA CW.)
Anna Urbisz, Justyna Wróbel-Marek, Karol Małota 6/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)