Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna W2-S1BT19-1BT-13
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia Organiczna, t. I-II, PWN, 1994

J. McMurry, Chemia Organiczna, t.1/5, PWN, 2005

Literatura dodatkowa:

P. Mastalerz, Chemia organiczna, PWN 1984

P. Mastalerz, Podręcznik chemii organicznej, Wyd. Chemiczne, Wrocław 1996

G. Patrick, Krótkie wykłady -Chemia Organiczna, PWN 2002

J. March, Chemia Organiczna, WNT 1975

H. Hart, L.E. Craine, D. J. Hart, Chemia Organiczna, PZWL, 1998

A. Zwierzak, Zwięzły kurs chemii organicznej, Pol. Łódzka, 2000

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. W uzasadnionych przypadkach egzamin w formie ustnej.

Do uzyskania oceny pozytywnej wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Ocena z modułu: średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i laboratorium.

Zakres tematów:

Podstawy chemii atomu węgla obejmujące:

1. Podstawy nazewnictwa związków organicznych

2. Rodzaje wiązań chemicznych, elektroujemność

3. Podstawy chemii kwantowej, model budowy atomu, konfiguracje elektronowe,

hybrydyzacje

4. Efekt rezonansowy i indukcyjny w chemii organicznej

5. Konformacja a konfiguracja

6. Teorie kwasów i zasad

7. Stereochemia związków organicznych, reguły CIP

8. Alkany, substytucja wolnorodnikowa

9. Alkeny, eliminacja E1 i E2, addycja, mechanizmy reakcji

10. Aliny, addycja, mechanizmy reakcji

11. Halogenki alkilowe, substytucja SN1 i SN2, mechanizmy reakcji

12. Związki aromatyczne, substytucja elektrofilowa, mechanizmy reakcji

13. Alkohole, etery, podstawowe reakcje

14. Kwasy karboksylowe, podstawowe reakcje

15. Aldehydy i ketony, podstawowe reakcje

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala Zajęcia zdalne
Andrzej Bąk 72/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)