Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna W2-S1BT19-1BT-13
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia Organiczna, t. I-II, PWN, 1994

J. McMurry, Chemia Organiczna, t.1/5, PWN, 2005

Literatura dodatkowa:

P. Mastalerz, Chemia organiczna, PWN 1984

P. Mastalerz, Podręcznik chemii organicznej, Wyd. Chemiczne, Wrocław 1996

G. Patrick, Krótkie wykłady -Chemia Organiczna, PWN 2002

J. March, Chemia Organiczna, WNT 1975

H. Hart, L.E. Craine, D. J. Hart, Chemia Organiczna, PZWL, 1998

A. Zwierzak, Zwięzły kurs chemii organicznej, Pol. Łódzka, 2000

Metody i kryteria oceniania:

3 kolokwia zaliczeniowe w formie pisemnej oraz zaliczenie sprawozdania z wykonanego preparatu. W uzasadnionych przypadkach kolokwium odbywa się w formie ustnej.

Kolokwium pisemne lub ustne:

Kolokwia pisemne lub ustne. Oceniana jest znajomość zagadnień z wymagań merytorycznych. 5 pytań sprawdzających, 3 odpowiedzi pozytywne wymagane na zaliczenie (ocena dostateczna).

Na ocenę z laboratorium składają się oceny z kolokwiów, sprawozdań oraz czynności manualnych wykonywanych w laboratorium, wg wag kolokwium 70%, pozostałe składowe łącznie 30%.

Zakres tematów:

1. Preparatyka laboratoryjna:

- Czynności wstępne, obowiązki dyżurnego, zasady zaliczania pracowni

- BHP, pierwsza pomoc

- Destylacja prosta cykloheksanu w mikroskali

- Krystalizacja acetanilidu lub kwasu benzoesowego z wody w mikroskali

- Pokaz szkła laboratoryjnego w skali 100 mL (destylacja prosta, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, destylacja z parą wodną, krystalizacja)

Zaliczenie testu nr 1

2. Synteza preparatów w mikroskali

- Synteza preparatów benzoesan fenylu i octan 2-naftylu,

- Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń

- Zaliczenie testu nr 2

3. Synteza preparatów w mikroskali

-Synteza preparatów aspiryna i acetanilid w mikroskali.

-Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń

-Zaliczenie testu nr 3

4. Synteza preparatów w mikroskali

- Synteza preparatów oksym benzofenonu i dibenzylidenoaceton w mikroskali,

- Sprawozdanie z wykonanych ćwiczeń

- Zaliczenie testu nr 4

5. Synteza preparatów w mikroskali

- Wykonanie identyfikacji gr funkcyjnych w zw. organicznych:

- Próba Fehlinga

- Próba Tollensa

- Próba Molisha

- Próba Lucasa

- Barwniki azowe

- Reakcje z ninhydryną dla aminokwasów

- Poprawa testów nr 1 - 4

Praktyczne wykonanie 6 preparatów, wyznaczenie ich temperatury topnienia lub wrzenia, obliczenie wydajności na podstawie przepisów doświadczeń

Metody dydaktyczne:

Sposób prowadzenia zajęć stacjonarnych:

Pokaz oraz samodzielna praca studenta według opisów doświadczeń.

Praca laboratoryjna, pogadanka, dyskusja, burza mózgów

w trakcie pandemii filmy dydaktyczne z wykonywania czynności laboratoryjnych i prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 13:00, sala C/-1/02
Andrzej Bąk 12/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 13:00, sala C/-1/02
Aleksandra Świetlicka 12/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:45 - 18:45, sala C/-1/02
Andrzej Bąk 12/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:45 - 18:45, sala C/-1/02
Jacek Mularski 12/ szczegóły
5 każdy poniedziałek, 8:00 - 13:00, sala C/-1/02
Wioleta Cieślik 12/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 8:00 - 13:00, sala C/-1/02
Rozalia Czoik 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych – budynek główny (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1a)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)