Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultury in vitro w biotechnologii W2-S1BT19-1BT-17
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Malepszy S. (red.) 2011. Biotechnologia roślin. PWN. Warszawa.

1. Biotechnologia – kwartalnik

2. Serwis informacyjny: http://www.biotechnolog.pl

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena pracy studenta na podstawie obserwacji i pytań zadawanych w trakcie zajęć oraz wypełnienie kart pracy (0-5).

2. Sprawdzenie umiejętności i wiedzy uzyskanych podczas ćwiczenia w formie krótkiego testu kontrolnego po zakończeniu każdych zajęć (wypełniany na kolejnych zajęciach).

Na każdym ćwiczeniu student uzyskuje dwie oceny (wg. kryteriów 1 i 2), które składają się na wyliczenie średniej stanowiącej oceną umiejętności praktycznych studenta na danym ćwiczeniu.

Średnia ocen ze wszystkich ćwiczeń stanowi końcową ocenę za umiejętności praktyczne studenta wliczaną do oceny końcowej modułu z wagą 30%

Negatywnie oceniona aktywność studenta skutkuje brakiem zaliczenia.

raport z pracy laboratoryjnej

Student składa 1 raport z opisem realizacji wybranego tematu zajęć laboratoryjnych. Raport przygotowywany jest w 2-osobowym zespole i zawiera cel doświadczenia, opis metody, analizę i prezentację wyników zakończoną wnioskami dotyczącymi realizacji wybranego tematu zajęć laboratoryjnych.

Każdy raport oceniany jest w skali ndst - bdb. Raporty przygotowywane są parami – student podaje swój udział w przygotowaniu sprawozdania, określając zakres swojej pracy.

Dla uzyskanie zaliczenia z tej części aktywności wymagana jest co najmniej ocena dostateczna.

Raporty składane są w formie pisemnej w terminie tygodnia od zakończenia ćwiczeń. Za opóźnienie odejmuje się 0,5 punktu od oceny sprawozdania.

Negatywnie oceniony raport skutkuje brakiem zaliczenia.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest przekroczenie 50% sumarycznej, maksymalnej liczby punktów z 2 aktywności studenta:

- ocena ciągła umiejętności praktycznych/;

- raport z zadania laboratoryjnego.

Zakres tematów:

1. Podstawowe obliczenia chemiczne wykorzystywane w laboratorium kultur in vitro, przygotowanie roztworów stężonych. Zapoznanie z aparaturą badawczą - pH-metry, wagi analityczne, pipety automatyczne, autoklaw mikrofalowy oraz pulpity laminarne.

2. Zakładanie kultury tkanek roślinnych: przygotowanie pożywek, sterylizacja materiału, praca w warunkach sterylnych.

3. Wpływ roślinnych regulatorów wzrostu na reakcje eksplantatów w kulturze in vitro - kultura liści tytoniu (Nicotiana tabacum).

4. Histologiczna analiza procesów różnicowania tkanek i zmian zachodzących podczas kalogenezy u roślin.

5. Organogeneza u Arabidopsis thaliana – kultura korzeni siewek

6. Mikropropagacja roślin ozdobnych – kultura liści fiołka afrykańskiego (Saintpaulia ionantha).

7. Kultury zawiesinowe komórek roślinnych - somatyczna embriogeneza u marchwi (Daucus carota).

8. Cytogenetyczna analiza zmian chromosomowych w kalusie i regenerantach. Monitorowanie zmian poziomu ploidalności w kulturach in vitro – metoda cytometrii przepływowej.

9. Analiza i podsumowanie wyników.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone w laboratorium pod nadzorem prowadzącego - wykonywanie doświadczeń indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych na podstawie instrukcji, analiza uzyskanych wyników. W razie konieczności zajęcia prowadzone zdalnie z użyciem TEAMS. Konsultacje ze studentami prowadzone na drodze mailowej lub na czacie Microsoft teams. Pięciogodzinne bloki ćwiczeniowe, w zależności od planu zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 12:00, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy czwartek, 8:00 - 12:00, sala C-332
Katarzyna Nowak, Elżbieta Wolny, Artur Piński, Monika Gajecka, Joanna Morończyk 12/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:15 - 16:15, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy wtorek, 12:15 - 16:15, sala C-332
Elżbieta Wolny, Artur Piński, Katarzyna Nowak, Monika Gajecka, Joanna Morończyk 12/ szczegóły
3 każdy wtorek, 16:30 - 20:15, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy wtorek, 16:30 - 20:15, sala C-332
Elżbieta Wolny, Artur Piński, Katarzyna Nowak, Monika Gajecka, Joanna Morończyk 12/ szczegóły
4 każdy czwartek, 16:30 - 20:30, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy czwartek, 16:30 - 20:30, sala C-332
Elżbieta Wolny, Artur Piński, Katarzyna Nowak, Monika Gajecka, Joanna Morończyk 12/ szczegóły
5 każdy wtorek, 8:00 - 12:00, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy wtorek, 8:00 - 12:00, sala C-332
Elżbieta Wolny, Artur Piński, Katarzyna Nowak, Monika Gajecka, Joanna Morończyk 13/ szczegóły
6 każdy czwartek, 12:15 - 16:15, sala A-213 (LAB. GEN.)
każdy czwartek, 12:15 - 16:15, sala C-332
Elżbieta Wolny, Artur Piński, Katarzyna Nowak, Monika Gajecka, Joanna Morończyk 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)