Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium ogólnofilozoficzne IV: Filozoficzne problemy współczesności W1-FI-S2-SO4
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Literatura związana jest każdorazowo z konkretnym analizowanym zagadnieniem filozoficznym. M.in. będą to następujące pozycje:

Bakke M. Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności. Poznań 2000.

Berenstain N. Epistemic exploitation. "Ergo", Vol. 3, no. 22, 2016.

Bińczyk E., Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. Warszawa 2018

Brach-Czaina J. (red.), Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, Białystok 1997.

Buttler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Warszawa 2008.

Domańska E., Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, Teksty Drugie 2010, nr 1-2.

Papanek V., Dizajn dla realnego świata. Środowisko człowieka i zmiana społeczna. Łódź 2012.

Perez C.C., Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. Kraków 2020, s. 7-13, 203-215, 329-354, 381-390.

Ranciere J., Estetyka jako polityka. Warszawa 2007

Wołek M., Sztuka zakłóceń: awangarda transformatywna i dekompozycja

publicznej przestrzeni symboli, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, z. 123 (2018), s. 585-595.

oraz literatura samodzielnie wyszukana przez studentów

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- metody kształtujące (bieżąca ocena i korekta wykonywania zadań na zajęciach lub poza zajęciami),

- metody podsumowujące (ostateczna ocena realizacji zadań przez studenta).

Oceniana jest:

1. aktywny udział w zajęciach wskazującego na znajomość literatury przedmiotu oraz umiejętność krytycznej analizy tekstów i logicznej argumentacji

2. minimum 1 projekt (przygotowanego indywidualnie lub w zespole) w formie prezentacji multimedialnej lub innej, uzgodnionej z wykładowczynią.

Kryteria oceny:

Ocena: bardzo dobry (5.0) – pełna znajomość tekstów źródłowych; aktywność na 80% zajęć (umiejętność argumentacji oraz krytycznego spojrzenia na analizowane zagadnienia), projekt o charakterze porównawczo-problemowym, bez błędów merytorycznych oraz formalnych,

Ocena: dobry plus (4.5) – projekt o charakterze porównawczo-problemowym, z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi; aktywność na 70% zajęć (umiejętność argumentacji oraz krytycznego spojrzenia na analizowane zagadnienia);

Ocena: dobry (4.0) – projekt o charakterze opisowym; aktywność na 60% zajęć (umiejętność argumentacji oraz krytycznego spojrzenia na analizowane zagadnienia);

Ocena: dostateczny plus (3.5) – projekt o charakterze opisowym, z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi; aktywność na 50% zajęć (umiejętność argumentacji oraz krytycznego spojrzenia na analizowane zagadnienia);

Ocena: dostateczny (3.0) – projekt o charakterze opisowym z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi; aktywność na 40% zajęć (umiejętność argumentacji oraz krytycznego spojrzenia na analizowane zagadnienia).

Zakres tematów:

M.in.

1. Antropocen

2. Status wiedzy i nauki

3. Problem komunikacji w nauce i nauki

4. Wpływ najnowszych technologii na różne aspekty współczesności

5. Transformacje i translacje (m.in. Latour, Wodiczko)

6. Problem odpowiedzialności (także w kontekście ekologii)

7. Realizm kapitalistyczny (Jameson, Fischer)

8. Problem płci (m.in. Berenstein, Butler)

Metody dydaktyczne:

Analiza i interpretacja tekstów i materiałów audiowizualnych, projektów indywidualnych ub grupowych (z prezentacją multimedialną), dyskusja, burza mózgów, praca w zespołach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:45 - 17:15, sala 316
Magdalena Wołek 9/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)