Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytogenetyka roślin W2-S1BT19-1BT-33
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Rogalska S.i wsp.2005.Podstawy cytogenetyki roślin. PWN, Warszawa

Alberts i in. 1999. Podstawy biologii komórki. PWN Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę zdobytą na zajęciach.

Ocena bardzo dobra - student bezbłędnie definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów. Zna podstawy teoretyczne omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych i potrafi podać przykłady ich zastosowania. Potrafi wykonać podstawową analizę kariotypu.

Ocena dobra plus - student bezbłędnie definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów ale w jego wypowiedzi pojawiają się drobne błędy i nieścisłości. Zna podstawy teoretyczne omawianych w czasie zajęć metod analizy chromosomów roślinnych i potrafi podać przykłady ich zastosowania. Potrafi wykonać podstawową analizę kariotypu.,

Ocena dobra - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów. Zna podstawy teoretyczne omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych i potrafi podać przykłady ich zastosowania. Praca studenta zawiera błędy merytoryczne, które jednak nie obniżają znacznie wartości wypowiedzi. Potrafi wykonać podstawową analizę kariotypu.

Ocena dostateczna plus - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów. Zna podstawy teoretyczne omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych i potrafi podać przykłady ich zastosowania. Praca studenta zawiera błędy merytoryczne, które jednak obniżają wartości wypowiedzi. Student popełnia błędy podczas analizy kariotypu.

Ocena dostateczna – student popełnia błędy definiując podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów. Wykazuje dostateczną znajomość podstaw teoretycznych omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych. Praca studenta zawiera błędy merytoryczne, które obniżają wartości wypowiedzi. Student popełnia błędy podczas analizy kariotypu.

Ocena niedostateczna - student nie definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin i nie potrafi wyjaśnić podstawowych mechanizmów ewolucji kariotypów. Nie potrafi w wystarczającym stopniu wytłumaczyć podstaw teoretycznych omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych. Popełnia wiele błędów uniemożliwiających zaakceptowanie jego pracy. Student popełnia błędy podczas analizy kariotypu.

Skala procentowa klasyfikacji:

poniżej 55% - ndst

55 -65% - dst

66-70% - +dst

71-80% - dobry

81-90% - +dobry

90 – bardzo dobry

Zakres tematów:

Struktura i funkcja genomu jądrowego. Wielkość genomu i metody pomiaru zawartości jądrowego DNA. Chromosomy mitotyczne – liczba, wielkość i morfologia. Typy chromosomów - chromosomy B, płci, politeniczne i szczoteczkowe. Struktura chromosomu – centromer, telomery i sekwencje inicjacji replikacji. Liczbowe i strukturalne aberracje chromosomowe. Poliploidalność naturalna i indukowana. Praktyczne wykorzystanie badań cytogenetycznych. Podstawowe metody barwienia i analizy chromosomów. Wykonanie kariogramów i idiogramów wybranych gatunków roślin. Barwienia różnicowe chromosomów.

Metody dydaktyczne:

wykład przedstawiający wybrane zagadnienia z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych - prezentacje komputerowe ilustrujące omawiane zagadnienia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:15 - 18:45, sala zajęcia zdalne
Bożena Kolano 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.