Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytogenetyka roślin W2-S1BT19-1BT-33
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawy cytogenetyki roślin, Rogalska S, Małuszyńska J, Olszewska MJ, PWN; Literatura polsko i angielskojęzyczna, publikacje oryginalne i przeglądowe zaproponowane przez prowadzącego ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę zdobytą na zajęciach.

Ocena bardzo dobra - student bezbłędnie definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów. Zna podstawy teoretyczne omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych i potrafi podać przykłady ich zastosowania. Potrafi wykonać podstawową analizę kariotypu.

Ocena dobra plus - student bezbłędnie definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów ale w jego wypowiedzi pojawiają się drobne błędy i nieścisłości. Zna podstawy teoretyczne omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych i potrafi podać przykłady ich zastosowania. Potrafi wykonać podstawową analizę kariotypu.,

Ocena dobra - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów. Zna podstawy teoretyczne omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych i potrafi podać przykłady ich zastosowania. Praca studenta zawiera błędy merytoryczne, które jednak nie obniżają znacznie wartości wypowiedzi. Potrafi wykonać podstawową analizę kariotypu.

Ocena dostateczna plus - student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów. Zna podstawy teoretyczne omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych i potrafi podać przykłady ich zastosowania. Praca studenta zawiera błędy merytoryczne, które jednak obniżają wartości wypowiedzi. Student popełnia błędy podczas analizy kariotypu.

Ocena dostateczna – student popełnia błędy definiując podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin, potrafi wyjaśnić podstawowe mechanizmy ewolucji kariotypów. Wykazuje dostateczną znajomość podstaw teoretycznych omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych. Praca studenta zawiera błędy merytoryczne, które obniżają wartości wypowiedzi. Student popełnia błędy podczas analizy kariotypu.

Ocena niedostateczna - student nie definiuje podstawowe pojęcia z zakresu cytogenetyki roślin i nie potrafi wyjaśnić podstawowych mechanizmów ewolucji kariotypów. Nie potrafi w wystarczającym stopniu wytłumaczyć podstaw teoretycznych omawianych w czasie ćwiczeń metod analizy chromosomów roślinnych. Popełnia wiele błędów uniemożliwiających zaakceptowanie jego pracy. Student popełnia błędy podczas analizy kariotypu.

Skala procentowa klasyfikacji:

poniżej 55% - ndst

55 -65% - dst

66-70% - +dst

71-80% - dobry

81-90% - +dobry

90 – bardzo dobry

Zakres tematów:

Ewolucja wielkości genomu; struktura i ewolucja sekwencji powtarzalnych

struktura chromosomów, typy chromosomów (autosomy, chromosomy płci, chromosomy B), struktura kariotypu i mechanizmy ewolucji kariotypu , zmiany zawartości jądrowego DNA w ontogenezie roślin

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami poznanymi na wykładach i obserwacjami wykonanymi podczas zajęć laboratoryjnych. Praca nad wynikami analiz bioinformatycnych otrzymanych z wykorzystaniem programu RepeatExplorer. Przeszukiwanie biologicznych baz danych z wykorzystaniem metod omawianych na kursie „Tworzenie i praca z bazami danych” (SWAN).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala Aula (B-100)
Bożena Kolano, Natalia Borowska-Żuchowska 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.