Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cytogenetyka roślin W2-S1BT19-1BT-33
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura polsko i angielskojęzyczna, publikacje oryginalne i przeglądowe zaproponowane przez prowadzącego ćwiczenia

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła umiejętności praktycznych (przygotowanie preparatów cytogenetycznych , wykonanie dokumentacji fotograficznej przeprowadzonych analiz, wykonanie kariogramu, przedstawienie najważniejszych wyników swojej pracy w postaci krótkiej 5-cio minutowej prezentacji)

Ocena bardzo dobra - student aktywnie uczestniczy w wykonywaniu eksperymentów na zajęciach, zadaje pytania do omawianego materiału świadczące o wcześniejszym przygotowaniu się do zajęć, uczestniczy w dyskusji, rozumie realizowane zagadnienie i mechanizm analizowanego procesu.

Ocena dobra – student aktywnie uczestniczy w wykonywaniu eksperymentów na zajęciach, potrafi odpowiedzieć na zadane mu pytanie i uczestniczy w dyskusji na zajęciach. Rozumie realizowane zagadnienie, mechanizm analizowanego procesu.

Ocena dostateczna - student potrzebuje dodatkowych wskazówek do prawidłowego rozwiązania analizowanego problemu a także potrzebuje dodatkowej pomocy podczas wykonywanych eksperymentów, nie wykazuje aktywności w dyskusji i w trakcie realizacji zajęć.

Ocena niedostateczna - student jest nieprzygotowany do wykonania zaleconego zadania, nie rozumie jego sensu, nie rozumie także podstawowych pojęć z zakresu objętego tematyką ćwiczenia.

Zakres tematów:

Wielkość genomu i metody pomiaru zawartości jądrowego DNA. Chromosomy mitotyczne – liczba, wielkość i morfologia. Podstawowe metody barwienia i analizy chromosomów (barwienia nieróżnicujące i różnicujące). Wykonanie kariogramów i idiogramów wybranych gatunków roślin. Barwienia różnicowe chromosomów. Obserwacje mikroskopowe oraz przygotowywanie dokumentacji i raportów z analiz cytogenetycznych.

Metody dydaktyczne:

Samodzielna praca studentów: utrwalanie i przedtraktowanie materiału, wykonywanie i barwienie preparatów, analiza preparatów, wykonywanie kariogramów i idiogramów dla wybranych gatunków roślin, pomiar wielkości genomu z wykorzystaniem cytometrii przepływowej. Analiza uzyskanych wyników oraz przygotowanie profesjonalnej prezentacji (z wykorzystaniem programów Adobe Photoshop, Corel PowerPoint) dokumentującej uzyskane w trakcie ćwiczeń rezultaty. Rozwiązywanie problemów związanych z ewolucją kariotypów w oparciu o bazy danych i dane literaturowe. Rozwiązywanie problemów związanych z ewolucją kariotypów w oparciu o bazy danych i dane literaturowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 13:00, sala C-332
Bożena Kolano, Magdalena Senderowicz, Natalia Borowska-Żuchowska, Serhii Mykhailyk, Dana Trunova, Dominika Idziak-Helmcke 10/ szczegóły
2 każdy piątek, 13:45 - 18:45, sala C-332
Magdalena Senderowicz, Bożena Kolano, Natalia Borowska-Żuchowska, Serhii Mykhailyk, Dana Trunova 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Jagiellońska
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.