Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia rozwoju zwierząt W2-S1BI19-1BL-15
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jura Cz., Klag J. 2005. Podstawy embriologii zwierząt i człowieka tom 1 PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. PWN Warszawa

Tywman R.M. 2003. Biologia rozwoju – Krótkie wykłady. PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

1. Na każdych zajęciach laboratoryjnych student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału z zakresu bieżącego.

2. Ocena końcowa z kolokwiów wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, według skali: średnia do 2,99 - ndst, 3,0-3,49 - dst, 3,5-3,75 - dst+, 3,76-4,49 - db, 4,5-4,75 - db+, 4,76-5,0 - bdb).

3. Student, który uzyskał z kolokwiów końcową ocenę niedostateczną, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,58 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia ćwiczeń w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

4. W trakcie zajęć student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych (wykonanie poleceń w karcie pracy). Praca studenta na każdym z laboratoriów oceniana jest w skali punktowej 0 – 3, gdzie za brak raportu jest 0 punktów, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 3 punkty, a punkty od 1 do 2 odzwierciedlają liczbę i wagę popełnionych błędów. Na podstawie sumy uzyskanych przez studenta punktów wystawiana jest ocena według skali: 9-10 pkt - dst; 11-12 pkt – dst+; 13-14 pkt - db; 15-16 pkt – db+; 17-18 - bdb.

5. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie kolokwiów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

6. Ocenę końcową z laboratorium stanowi średnia ważona ze: średniej oceny z kolokwiów cząstkowych (0,8) oraz oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,2). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

7. Ocena końcowa modułu ustalana jako średnia z: oceny z laboratoriów (0,5) oraz oceny z zaliczenia wykładów (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

Zakres tematów:

Struktura gonad bezkręgowców oraz kręgowców, kariogamia, sposoby bruzdkowania na przykładzie jeżowca, płaza i ptaka, typy gastrulacji na przykładzie jeżowca, płaza i ptaka, różnicowanie struktur pozazarodkowych (błony płodowe) na przykładzie ptaka, podstawy organogenezy na przykładzie ptaka

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:00 - 13:00, sala 0-11
Anna Urbisz, Karol Małota, Agnieszka Sosinka 10/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 9:00 - 13:00, sala 0-11
Anna Urbisz, Karol Małota, Agnieszka Sosinka 9/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:45 - 17:30, sala 0-11
Anna Urbisz, Karol Małota, Agnieszka Sosinka 9/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:45 - 17:30, sala 0-11
Agnieszka Sosinka, Karol Małota, Anna Urbisz 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.