Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej (sem. 4) W6-PP-SM-MEMAT.2
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Cackowska, Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Poradnik metodyczny. WSiP, Warszawa 1993.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

A. Kalinowska, Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

M. Pisarski, Jak wykorzystać technologię w edukacji matematycznej?, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

M. Pisarski, Matematyka w przestrzeni wokół nas, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

Z. Semadeni, Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Z. Semadeni, Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Zakres podanej literatury będzie uzupełniony w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zagadnienia do kolokwium z „Metodyki edukacji matematycznej w edukacji wczesnoszkolnej” odpowiadają tematom wykładów.

Warunkiem przystąpienia do kolokwium w formie testu jest uczestniczenie w wykładach. Test zawiera różne typy zadań testowych, które student rozwiązuje samodzielnie, w wyznaczonym terminie na platformie Moodle.

Zakres tematów:

1. Przestrzeń i klimat edukacji matematycznej

2. Gry i zabawy edukacyjne rozwijające myślenie matematyczne

3. Etapy i warianty konstruowania gier planszowych dla dzieci i z dziećmi

4. Metoda Matematycznych Stacji Badawczych

5. Struktura zadania tekstowego

6. Struktura zadania tekstowego. Typologie zadań tekstowych

7. Typowe zadania tekstowe

8. Sposoby rozwiązywania typowych zadań tekstowych

9. Nietypowe zadania tekstowe. Przykłady zadań niestandardowych i ich rozwiązywanie

10. Zadania problemowe a podejścia metodyczne do rozwiązywania zadań tekstowych (sprawnościowo-obliczeniowe, poszukujące)

11. Sposoby wdrażania dzieci do układania zadań oraz ich rozwiązywania

12. Matematyka nitką malowana. Bajki matematyczne

13. Matematyka w terenie. Matematyka jest wszędzie

14. Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych

15. TIK w edukacji matematycznej

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z zakresu metodyki nauczania matematyki dzieci z wykorzystaniem TIK na platformie Moodle i Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:45 - 14:30, sala Zajęcia zdalne
Renata Raszka 34/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)