Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania wych. fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym W6-PE-WIP-S2-3MNWFD
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Maszczak T.-Metodyka wychowania fizycznego. Wyd. AWF, W-wa 2004

2. Osiński W.-Zarys teorii wychowania fizycznego. Wyd.AWF Poznań-Poznań 2002

3. Strzyżewski S.-Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, W-wa 1996

4. Sulisz S.-Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym. WSiP, W-wa 2000

5. Wolny B.-Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2009

1. Demel M., Skład A.-Teoria wychowania fizycznego. PWN, W-wa 1986

2. Grabowski H.-Teoria fizycznej edukacji. WSiP S.A., W-wa 1999

3. Kierczak U.-Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie. Sport. Rekreacja. Wychowanie Fizyczne

w edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. IMPULS, 2010

4. Przewęda R.-Rozwój somatyczny i motoryczny. WSiP, W-wa 1991

5. Wlaźnik K.-Wychowanie fizyczne w klasach 1-3. Przewodnik dla nauczyciela. Wyd. JUKA,

Łódź 1996

6. Wlaźnik K.-Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Wychowanie fizyczne w przedszkolu.

wyd. JUKA 1994

7. Czasopisma: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, Kultura Fizyczna

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytania z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1.Poznanie terminologii używanej w pedagogice i kulturze fizycznej na poziomie rozszerzonym.

2.Współczesne kierunki rozwoju pedagogiki oraz kultury fizycznej. Zapoznanie się ze specyfiką przedmiotową i metodologiczną.

3.Teoria i metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w wychowaniu wczesnoszkolnym.

4.Pogłębienie wiedzy z zakresu rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym.

5.Uporządkowanie wiedzy na temat zasad, norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień podstawowych z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 12:15, sala 020
Tomasz Szurmik 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)