Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kulturowa W6-PA-SEP-S2-AK
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Czarnowski S.: Kultura, [w:] (red.) G. Godlewski i inni, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2001, s. 28-35.

Bagby P.: Pojęcie kultury, [w:] (red.) G. Godlewski i inni, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2001, s. 50-57.

Burszta W. J.: Spotkanie z innością – u korzeni antropologii [w:] W. J. Burszta, Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 13-34.

Kuper A.: Barbarzyński, dziki, pierwotny, [w:] A. Kuper, Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego. Transformacje mitu, Kraków 2009, s. 21-37.

Tylor E.: Cywilizacja pierwotna, [w:] (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 82-96.

Kuper A.: Lewis Henry Morgan i Społeczeństwo Pierwotne, [w:] Wymyślanie społeczeństwa pierwotnego. Transformacje mitu, Kraków 2009, s. 63-85

Ratzel F.: Antropogeografia [w:] (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 301-314.

Linton R.: Dyfuzja, [w:] (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antrologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 338-353.

Mauss M.: Sposoby posługiwania się ciałem, [w:] G. Godlewski i inni, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2001, s. 185-195.

Levy-Bruhl L.: Działania umysłowości pierwotnej, [w:] (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 230-246.

Malinowski B.: Nauka i religia, [w:] B. Malinowski, Dzieła, t. 7., Warszawa 1990, s. 446-460.

Malinowski B.: Istota Kula, [w:] B. Malinowski, Argonauci zachodniego Pacyfiku, Warszawa 1981, s. 126-155.

Radclife-Brown A. R.: O pojęciu funkcji w naukach społecznych, [w:] (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 591-598.

Evans-Pritchard E.: Czarownictwo jako wyjaśnienie nieszczęśliwych wydarzeń, [w:] (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 621-437.

Benedict R.: Różnorodność kultur, [w:] (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 357-371.

Kardiner A.: (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 442-457

Mead M.: Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia widowisk, Warszawa 2005, s.159-168.

Claude Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, „Twórczość” 1972, nr 2, s. 71-80.

Mars-Jones A.: Antropologia strukturalna, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, nr 3-5, 1995, s. 162-163.

Aycock D. A.: Losy żony Lota: mediacja strukturalna w mitologii biblijnej, [w:] E. Leach, D. A. Ayock, Siostry Mojżesza, Poznań 1998, s. 149-155.

White L. A.: Rozwój kultury, [w:] (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 641-647.

Harris M.: Matka krowa, [w:] (red.) E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Świat człowieka – świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2009, s. 670-682.

Sahlins M. D.: Pierwotne społeczeństwa dobrobytu, [w:] Warszawa 2003, s.275-306.

Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia widowisk, Warszawa 2005 s. 47-60.

van Gennep A.: Obrzędy przejścia, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia widowisk, Warszawa 2005, s. 115-120.

Turner V.: Procesy rytualne, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia widowisk, Warszawa 2005, s. 121-139.

Eliade M.: Czas święty i mity, [w:] (red.) G. Godlewski i inni, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2001, s. 105-114

Bachtin M. M.: Ludowe formy świąt karnawałowych, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia widowisk, Warszawa 2005, s. 373-384

Bauman Z.: Ponowoczesne przygody ciała, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia ciała, Warszawa 2008, s. 95-102.

Douglas M.: Czystość i zmaza, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia ciała, Warszawa 2008, s. 38-48.

Yi-Fu Tuan: Ciało, relacje międzyludzkie i wartość przestrzenna, [w:] (red.) G. Godlewski i inni, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2001, s. 152-162.

Foucault M.: Karanie: od ceremoniału do ćwiczenia, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia widowisk, Warszawa 2005, s. 310-323

Morin E.: Kultura czasu wolnego, [w:] (red.) G. Godlewski i inni, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2001, s. 491-498

Barthes R.: Fetysze życia codziennego, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia widowisk, Warszawa 2005, s. 610-613.

Roger M. F.: Barbie jako ikona kultury, [w:] (red.) A. Chałupnik i inni, Antropologia widowisk, Warszawa 2005, s. 639-642.

Burszta W. J.: Tożsamość w wojnie kultur, [w:] (red.) H. Mamzer, W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne, Poznań 2007, s. 33-47.

Codzienne flagowanie ojczyzny, [w:] M. Billing: Banalny nacjonalizm, Kraków 2008, s. 175-233.

Metody i kryteria oceniania:

Najwyższą ocenę może otrzymać student/ka za znajomość twierdzeń, teorii, tez czy ujęć omawianych w czasie zajęć i ich umiejętne wykorzystanie w eseju naukowym uwzględniającym problematykę ograniczonego uczestnictwa w kulturze. Przedstawiony esej musi odwołać się do co najmniej 4 tekstów omawianych w trakcie cyklu ćwiczeń.

Zakres tematów:

(1) Kultura i jej istota.

(2) Spotkanie z innym, jako podstawa doświadczenia antropologicznego.

(3) Ewolucjonistyczne koncepcje kultury.

(4) Dyfuzjonizm – szkoła kręgów kulturowych.

(5) Szkoła durkheimowska.

(6) Funkcjonalizm

(7) Konfiguracjonizm i psychokulturalizm

(8) Strukturalizm

(9) Neoewolucjonizm – materializm kulturowy – ekologia kulturowa

(10) Kultura i społeczeństwo

(11) Czas w kulturze

(12) Ciało w kulturze

(13) Współczesne konteksty kultury masowej i popularnej

(14) Identyfikacje grupowe a tożsamość

(15) Podsumowanie zajęć i zaliczenia

Metody dydaktyczne:

Studenci zaznajamiają się z zawartością tekstów źródłowych (artykuły naukowe, rozdziały) wskazane przez prowadzącego zajęcia; biorą udział w dyskusjach problemowych podczas ćwiczeń oraz przygotowują prezentację bądź esej związany z podejmowanym w trakcie ćwiczeń tematem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 11:30, sala Zajęcia zdalne
Grzegorz Odoj 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)