Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki zdalnego uczenia W1-KO-S1-TZU1
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

https://e-pasje.pl/metody-nauczania-online-rodzaje-metod-ksztalcenia-zdalnego/

https://us.edu.pl/student/wp-content/uploads/sites/3/Zdalny-US/Przewodnik-po-kształceniu-zdalnym-w-Uniwersytecie-Śląskim-I.pdf

https://www.ckno.upwr.edu.pl/info/kurs.html

https://pieknoumyslu.com/techniki-uczenia-sie-poznaj-5-ktore-najlepiej-sie-sprawdzaja/

https://www.zspnietazkowo.pl/publikacje/pedagog/o_uczeniu_sie.pdf

https://www.westhill.pl/inspiracje/efektywne-uczenie/

Metody i kryteria oceniania:

Ocena indywidualnej aktywności studentów bazująca na stopniu realizacji zadań i ćwiczeń realizowanych na platformach nauczania zdalnego.

Zakres tematów:

Identyfikacja obszarów i celów uczenia się z wykorzystaniem metod zdalnych.

Dobór metod uczenia się w ramach zdefiniowanych obszarów i ustalonych celów.

Analiza dostępnych narzędzi zdalnego uczenia się.

Dobór narzędzi adekwatnych do ustalonego obszaru i zdefiniowanych celów.

Ćwiczenia praktyczne, uczenie się w grupie i praca grupowa.

Wyszukiwanie źródeł informacji, ocena wiarygodności.

Weryfikacja osiągania celów efektów uczenia się.

Metody dydaktyczne:

Metoda problemowa

Zadania i ćwiczenia otwarte

Dokumenty współdzielone i praca w grupach

Metody sytuacyjne

Burza mózgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Roman Simiński 27/25 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Roman Simiński 25/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)