Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjno - komunikacyjne W6-PE-S1-TIK
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://el.us.edu.pl/wsne/course/view.php?id=186
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Smyrnova-Trybulska E. (2004) Podstawy wykorzystania komputera, Wydawnictwo WSZiM, Sosnowiec 2004

Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość, Skrypt, Smyrnova-Trybulska E., Stach S. (red.), Smyrnova-Trybulska E., Stach S., Burnus A., Szczurek A. 2012: Uniwersytet Śląski, Studio-Noa, 2012, 560 c. ISBN: 978-83-60071-56-4

Technologia informacyjna. Pod red. Z.Wróbla, Uniwersytet Śląski, 2008

Literatura dodatkowa:

Smyrnova–Trybulska E., (2018) Technologie informacyjno–komunikacyjne i e–learning we współczesnej edukacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Grzegorz Kowalczyk Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne (ebook) Ćwiczenia praktyczne Gliwice : Helion, 2

Piotr WróblewskiMS Office 2016 PL w biurze i nie tylko (ebook) Gliwice : Helion, 2

Microsoft Office Word 2007 : krok po kroku : wersja polska / Joyce Cox, Joan Preppernau ; [tł. Ewa Hadała-Mikołajczuk]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2007.

Maria Sokół OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne (ebook) Wydawnictwo: Helion

ABC Excel 2007 PL / Maciej Groszek. - Gliwice : Helion, 2007

Prezentacje w PowerPoint 2007 PL / Tom Negrino ; [tł.: Alina Sikora-Godlewska]. - Gliwice : Helion, cop. 2008.

Tomaszewska-Adamarek A. (2007) Windows Vista PL / A. - Gliwice : Helion, cop. 2007.

Tomaszewska-Adamarek A: „ABC PowerPoint 2007 PL”. Helion, 2007

PowerPoint 2007 : ćwiczenia / Mirosława Kopertowska-Tomczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Anderson, C. (2015). How to give a killer presentation. Accessed 26 August 2015. Retrieved from https://hbr.org/2013/06/how-to-give-a-killer-presentation/.

Baron-Polańczyk, E. (2011). Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Brosch, A., & Frania, M. (2014). The potential of multimedia presentations as the educational tools – Polish examples in higher education. In: J. Kapounová & K. Kostolányová (Eds.), Information and communication technology in education (pp. 28–34). (ICTE-2014). Conference Proceedings, University of Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, 2014. Retrieved from https://konference.osu.cz/icte/dokumenty/2014/proceedingsICTE2014.pdf .

Dimitrova, V., Dimitrova, N., & Lustig, F. (2013). ICT in the project-based education of physics. In J. Kapounová & K. Kostolányová (Eds.), Information and communication technology in education (pp. 76–81). Proceedings of the 2013 ICTE Annual Conference. Ostrava: University of Ostrava.

Effective presentations, a toolkit for engaging an audience. Robert Woods Johnson Foundation. Accessed 26 August 2015. Retrieved from https://www.medicalteams.org/docs/default-source/resource-center/effective-presentation-toolkit.pdf?sfvrsn=2.

Faculty (WEiNoE) distance learning platform. Accessed 26 August 2015. Retrieved from http://el.us.edu.pl/weinoe.

Huk, T. (2011). Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły. Miejsce wydania: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Kołodziejczak, B., Roszak, M., Kowalewski, W., & Ren-Kurc, A. (2014). Multimedia educational materials in academic medical training. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Issue on Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine 39, no. 1 (52), 105–121.

Łasiński, G. (1998). Strategia prezentacji w procesie efektywnego komunikowania się. In W. Strykowski. Media a edukacja. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Poznań: Wyd. eMPi2.

Ling Liu, M. Tamer Özsu (2009) Encyclopedia of Database Systems https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-39940-9_236

Marcovitz, David M. (2012) Powerful PowerPoint for Educators: Using Visual Basic for Applications to Make PowerPoint Interactive, Second Edition by Marcovitz, David M. (2012) Paperback.

Metodyka filozofii. Zasady tworzenia prezentacji https://metodyka.wikidot.com/book:zasady-tworzenia-prezentacji (Accessed at 05/05/2019)

Negrino, T. (2005) PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty. Gliwice: Helion 2005

Osmańska-Furmanek, W. (1999). Nowe technologie informacyjne w edukacji. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe.

Parekh, R. (2006). Principles of multimedia. New York, NY: McGraw–Hill Education.

Rosman, P. (2013). Some aspects of ICT integration into education. In J. Kapounová & K. Kostolányová (Eds.). Information and communication technology in education (pp. 252–260). Proceedings of the 2013 ICTE Annual Conference. Ostrava: University of Ostrava.

Smyrnova–Trybulska, E., Ogrodzka-Mazur, E., Szafrańska-Gajdzica, A., Morze, N., Makhachashvili, R., Drlík, M., Cápay, M., Tomanová, J., Švec, P., Issa, T., Issa, T., Romanyukha, M., Nakazny, M., Sorokina, L. (2015). Discussion Papers on the Topic of More Adequate and Effective IT Tools (WP4): IT Tools for Making Presentation. International Journal of Research in E-Learning, 1(1), 75–96. ISSN 2451-2583. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/IJREL/article/view/8599/6612

Strykowski, W. (2003). Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie. Chowanna R. XLVI (LIX), vol. 1 (20), 111–122.

Tomaszewska A. (2016) PowerPoint 2016PL. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Toon Goedemé, De, Nayer. (2015) Institute Belgium. How to give a good presentation. Accessed 26 August 2015. Retrieved from https://www.ki.fpv.ukf.sk/projekty/kega_3_4029_06/source/HowToGiveAGoodPresentation.pdf .

Osmańska – Furmanek, W., Jędryczkowski, J. Projektowanie prezentacji multimedialnych http://staff.uz.zgora.pl/jjedrycz//publikacje/003/Projektowanie_prezentacji_multimedialnych.pdf

Aneta Stasiak, Jacek Stańdo (2017) Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych. Zestaw 3 Zeszyt 2. Warszawa 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji http://www.bc.ore.edu.pl/Content/940/INF_3_2.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=LVKeO5IIR_A

https://www.lexico.com/definition/presentation

https://www.lexico.com/definition/keynote

https://www.thefreedictionary.com/presentation

https://www.dictionary.com/browse/presentation

https://www.merriam-webster.com/dictionary/presentation

Dodatkowe materiały

LING LIU, M. TAMER ÖZSU Encyclopedia of Database Systems, 2009 Edition | Editors https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-39940-9_236

Rebecca Bridges Altman, (2000) "Po prostu PowerPoint 2000/98" wyd. Helion 2000.

Roland Zime (2004) "PowerPoint2003. Ćwiczenia" k, wyd. Helion 2004

Tom Negrino (2005) "PowerPoint. Tworzenie prezentacji. Projekty.", wyd. Helion 2005

"PowerPoint 97-2002 SAMOUCZEK, wyd. Help

Microsoft PowerPoint 2000 szybki start. wyd. Domino 2001.

Tomaszewska A. (2016) PowerPoint 2016PL. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Kataeva O.A. Prezentacje multimedialne w procesie edukacyjnym: Wytyczne dotyczące rozwoju i zastosowania dla nauczycieli (Opracowano na podstawie Wytycznych dotyczących rozwoju i aplikacji dla nauczycieli, SPOAU AKST, 2016) / oprac.O.A. Kataeva - Blagoveshchensk: GPOAU AKST, 2016. - 23 pkt.http://amurkst.ru/upload/doc/metodical_work/branch1/metod.pdf

Tworzenie prezencji w programie PowerPoint https://support.office.com/pl-pl/article/tworzenie-prezentacji-w-programie-powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-202fa7b89617

Kurs Microsoft Me https://www.youtube.com/watch?v=0Tqa9GaaZe8

https://pl.smiletemplates.com/free/powerpoint-templates/0.html - bezpłatny szablony prezentacji

Kisiel, M. Muzyczne prezentacje PowerPoint środkiem w rozbudzaniu zainteresowań kulturą muzyczną młodego pokolenia https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/3213/Miroslaw%20Kisiel%20Muzyczne%20prezentacje%20PowerPoint%20srodkiem%20w%20rozbudzaniu%20zainteresowan%20kultura%20muzyczna%20mlodego%20pokolenia.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Zasoby Internetowe

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/opis-aplikacji-word-dla-sieci-web-a278ea8f-face-4775-889e-7bd6e224f08e - wsparcie MS Office 365 video tutoriale, MS Word

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/opis-aplikacji-excel-w-sieci-web-c8545b3f-3b5a-4fa3-bf02-dfbaca82313a - wsparcie MS Office 365 video tutoriale, MS Excel

https://support.microsoft.com/pl-pl/office/klip-wideo-poznaj-aplikację-powerpoint-dla-sieci-web-4756ec6a-1c3d-4b9c-b6b8-ac37f2236b9f - wsparcie MS Office 365 video tutoriale, MS PowerPoint

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en - Digital Education Action Plan (2021-2027) Resetting education and training for the digital age

www.navoica.pl - polski MOOC, kursy MOOC w zakresie TIK.

MOOC "Współczesne narzędzia ICT i metody kreatywnej edukacji"

https://youtu.be/jdseSjzSOAs - video tutoriale dot edytora tekstu Libre Office / Open Office

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium Test wiedzy obejmujący zagadnienia komunikowania się z wykorzystaniem narzędzi TIK i wiedzę w zakresie podstawowych technik informatycznych (w ramach udziału w kursie TI-Wykłady na wydziałowej platformie Moodle lub w ramach udziału w kursie MOOC www.navoica.pl "Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji")

Zakres tematów:

Zapoznanie się z usługami, strukturą i możliwościami wykorzystania

systemu wspomagania kształcenia na odległość MOODLE na przykładzie

wydziałowej platformy kształcenia na odległość http://el.us.edu.pl/wsne.

 Informatyka, aksjomatyka pojęcia. Systemy telekomunikacyjne w społeczeństwie wiedzy.

 Historia i ewolucja rozwoju techniki komputerowej.

 Klasyfikacja, właściwości, przykłady oprogramowania komputerowego.

 Systemy operacyjne. Struktura, funkcje, zadania, historia i ewolucja rozwoju, przykłady (CP/M, Unix, MS-Dos, Linux, Windows)

 Podstawowe wiadomości o komputerach klasy IBM PC.

 Architektura komputera: wnętrze komputera klasy IBM PC; urządzenia zewnętrzne komputera klasy IBM PC.

 Arytmetyka komputera: systemy liczbowe, arytmetyka komputera, podstawy algebry G.Bool’a.

 Podstawy techniki cyfrowej. Bramki. Projektowanie układów scalonych o różnej scali.

 Koncepcja projektowania interaktywnych multimedialnych prezentacji edukacyjnych. Przykłady.

Metody dydaktyczne:

Wykład, Odwrócona klasa, udział w kursie MOOC i kursie e-learningowym na wydziałowej platformie Moodle

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:00 - 13:45, sala B1.4
Eugenia Smyrnova-Trybulska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)