Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawno-karne aspekty funkcjonowania administracji - część 3 W5-AD-S2-SEM.PAFA.03
seminarium (S) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura:

Wskazana przez promotora i odnaleziona przez studenta w ramach pracy własnej.

Metody i kryteria oceniania:

Promotor ocenia postępy studenta w przygotowaniu pracy dyplomowej, metodologię prowadzonych badań, a zwłaszcza ich zakres, sposób ich prowadzenia, merytoryczny poziom i ich charakter.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie – istota i cel pracy magisterskiej, problem nowości i samodzielności pracy studenta-magistranta, omówienie najnowszych publikacji z zakresu objętego zakresem przedmiotowym prowadzonych seminariów.

2. Wymogi formalne pracy – wymogi ustawowe i uczelniane, szczegółowe wymogi formalne (objętość, rodzaj w wielkość czcionki, odstępy, marginesy, itp.), sposób i termin złożenia pracy, wstępne omówienie tematyki prac w odniesieniu do zainteresowań studentów oraz tematyki badawczej prowadzonej w katedrze, odniesienie do tematów prac zamieszczonych na stronie internetowej wydziału.

3. Wybór tematów prac przez studentów – konsultacje zakresu tematycznego pracy i metody badawczej.

4. Podstawy pracy magisterskiej – postawienie pytania badawczego (tezy pracy), planu pracy, układu pracy, proponowanych do wykorzystania aktów prawnych, literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego, ewentualnie badań własnych (empirycznych) magistrantów, zasady dokumentowania pracy w oparciu o akty prawne, literaturę oraz orzecznictwo sądowe, zasady tworzenia przypisów.

5. Prezentowanie planów pracy i ich krytyczna analiza, omówienie proponowanych do wykorzystania aktów prawnych i literatury przedmiotu oraz orzecznictwa sądowego. Dyskusja z seminarzystami.

6. Prezentacje części prac magisterskich w formie tekstowej, pisemna ocena promotora ze wskazaniem błędów merytorycznych i formalnych. Dyskusja z seminarzystami.

7. Omówienie przebiegu i specyfiki egzaminu magisterskiego, zakresu materiału do przygotowania na egzamin magisterski, zasady oceny prac magisterskich, elementy składowe końcowej oceny na dyplomie ukończenia studiów wynikające z regulaminu studiów.

Metody dydaktyczne:

1. Obowiązkowe spotkania seminaryjne, na których prowadzący przedstawia informacje dotyczące pracy magisterskiej. Część spotkań odbywa się w formie kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy internetowej.

2. Samodzielna praca studenta polegająca na realizacji zadań wskazanych na seminarium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Zawiejski 10/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)