Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną W6-PE-KT-S1-C3.PNI
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Impuls, Kraków 2009.

Dykcik W. red., Pedagogika specjalna, Wyd. UAM, Poznań 2009.

Serafin T., Kształcenie specjalne w systemie oświaty, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Gajdzica Z., Uczeń z lekką iepełnosprawności aintelektualna w szkole ogólnodostępnej, PWN, Warszawa 2020.

Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie, Impuls, Kraków 2010.

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP, Gdańsk 2005.

Chrzanowska I. Pedagogika specjalna. Od tracycji do współczesności, Impuls, Kraków 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zliczenia wykładu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczeniem wykładu jest praca pisemna o charakterze opisowym, obejmująca znaczną część treści/działań zmierzających do osiągnięcia efektów kształcenia modułu.

Zakres tematów:

1. Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej, kryteria, klasyfikacje, wskaźniki.

2. Przedmiot, cele i zadania pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jej miejsce w systemie nauk.

3. Czynniki etiologiczne niepełnosprawności intelektualnej.

4. Rozwój psychospołeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną.

5. Charakterystyka poszczególnych stopni NI.

6. Rozwój opieki i edukacji dla osób z NI - rys historyczny.

7. Integracja społeczna osób z NI.

8. Podstawowe założenia pracy z osobami z NI

9. Prawa osób z NI w kontekście praw człowieka. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.

Metody dydaktyczne:

Metody asymilacji wiedzy (wykład, prezentacja, dyskusja, praca z tekstem).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 10:30, sala zajęcia zdalne
Beata Skotnicka, Robert McWilliam 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.