Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną W6-PE-KT-S1-C3.PNI
Ćwiczenia (C) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dykcik W. (red.): Pedagogika specjalna. Wyd. UAM, Poznań

Grzegorzewska M.: Listy do młodego nauczyciela. PZWS, Warszawa

Kosakowski C.: Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Wyd. Akapit

Krause A.: Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Wyd. Impuls, Kraków 2005.

Krause A: Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Wyd. Impuls, Kraków 2010.

Pużyński S., Wciórka J. (red.): Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Wyd. Vesalius, Warszawa 1998.

Strelau J.(red.): Psychologia. Podręcznik akademicki T. 1,2,3. GWP, Gdańsk 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

90% obecności na zajęciach, aktywny udział, kolokwium

Kryteria oceny:

bardzo dobry (bdb) -osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty ≥ 91 %

dobry plus (db plus) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami 81-90%

dobry (db) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów 71-80 %

dostateczny plus (dst plus) - osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami 61-70 %

dostateczny (dst)- osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami 51-60 %

niedostateczny (ndst) brak osiągnięcia zakładanych efek-tów kształcenia ≤ 50 %

Zakres tematów:

- Szczegółowa charakterystyka pojęcia niepełnosprawności intelektualnej

- Przyczyny oraz działania profilaktyczne zapobiegające niepełnosprawności intelektualnej,

- charakterystyka funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną

- edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

- wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, opis, praca z tekstem; pokaz, pomiar; burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala B1.12
Sylwia Wrona 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.