Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy medialne na świecie W3-DK-S1-SMS19
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. T. Flew, Media globalne, wyd. UJ, 2010

2. J. Olędzki. Komunikowanie w świecie. Warszawa 2001

3. B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002,

4. B. Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999.

5.Systemy medialne w XXI wieku. Pod red. J. Adamowskiego i A. Jaskierni, W-wa 201

6. J. Adamowski, Wybrane zagraniczne systemy medialne, System Stanów Zjednoczonych, W-wa 2012

7. Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 2007

8. K. Gajlewicz, Współczesna prasa codzienna we Francji i jej problemy, Studia Medioznawcze, Nr 2(37)/2009 rok, s.82-104

9. K. Gajlewicz, Prezydentura Sarkozy’ego czyli rupture we francuskich środkach przekazu, Studia Medioznawcze, Nr 4(39)/2009 rok, s.83-87

10. K.Gajlewicz, Niepopularna prasa popularna, czyli sytuacja ogólnokrajowej prasy brukowej we Francji, Studia Medioznawcze,

Nr 1(40) 2010 rok, s.92-104

11. K.Gajlewicz-Korab, Realna pomoc czy próba upolitycznienia? Subwencjonowanie francuskich dzienników ogólnokrajowych,

Studia Medioznawcze, Nr 1(44) 2011 rok, s.148155

12. Mało znane systemy medialne pod red. Z. Oniszczuka, M. Gieruli, 2007

13. E. Stasiak-Jazukiewicz, System medialny RFN, Zmiana paradygmatu? 2013

14. A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Warszawa 2016.

15. Systemy medialne państw Unii Europejskiej, red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń 2016.

16. A. Trolese, System medialny Włoch, Wrocław 2016.

17. D. Głuszek-Szafraniec, Nadawcy publiczni regionów autonomicznych w Hiszpanii. Między misją a polityką, Katowice 2020

18. M. Wielopolska-Szymura, Rozgłośnie BBC World Service, Radio France Internationale i Voice of America w komunikowaniu międzynarodowym. Od propagandy do dyplomacji publicznej, Katowice 2019

19. B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015

20. K. Gajlewicz-Korab, Francuska prasa drukowana, Warszawa 2019.

Metody i kryteria oceniania:

W przypadku wykładów podstawą jest egzamin ustny (dwa problemowe pytania osobę), a w przypadku ćwiczeń - ocena końcowa jest

wypadkową następujących elementów:

1. aktywność własna studentów

2. przygotowanie i prezentacja konkretnego tematu, przydzielonego przez prowadzącego

3. kolokwium zaliczeniowe

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i struktura systemu medialnego. Podstawowe relacje między centrum a otoczeniem systemu medialnego. Szczególne

znaczenie zależności łączących system medialny z systemem politycznym.

2. Teoria systemu medialnego w polskiej nauce o

komunikowaniu (Bartłomiej Golka – podejście politologiczne i medioznawcze, Bogusława Dobek-Ostrowska – podejście rynkowe,

Maciej Mrozowski – podejście strukturalne).

3. Koncepcja F. Sieberta, W. Schramma i T. Petersena (1955) czterech modeli systemów medialnych, których podstawą wyróżnienia jest charakter systemu politycznego w danym kraju (otwarty lub zamknięty) – model

autorytarny, liberalny, komunistyczny i model odpowiedzialności społecznej.

4. Trzy główne modele systemów medialnych w warunkach

ustabilizowanej demokracji wg D. Hallina i P. Manciniego (1. Północnoatlantycki model liberalny, 2. Model demokratycznego

korporacjonizmu, 3. Śródziemnomorski model spolaryzowanego pluralizmu).

5. Typologia M. Brueggmanna, S. Engessera, F. Buchel, E.

Humprecht, L. Castro.

6. Wpływ transformacji politycznej na przeobrażenia systemów medialnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku. Argumenty za i przeciw łącznemu traktowaniu przemian medialnych w tym regionie. Typologia przemian w CEE wg Perusko, Vozab, Cuvalo. Typologia B. Dobek-Ostrowskiej (mediów upolitycznionych, hybrydowo-liberalny model, model

liberalny i inne).

7. Media w Ameryce Łacińskiej - specyfika, główne problemy i trendy w rozwoju.

8. Kulturowe uwarunkowania systemu

medialnego - przypadek japoński.

9. Powstanie i rozwój globalnego systemu medialnego. Rola znaczenie wielkich ponadnarodowych koncernów medialnych w jego kształtowaniu. Główne tendencje rozwojowe tego systemu.

Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone są tradycyjną techniką podawczą wzbogaconą o elementy aktywizacji słuchaczy (stawianie pytań, inicjowanie

dyskusji). Natomiast ćwiczenia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- prezentacje multimedialne,

- metoda „burzy mózgów”.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Dagmara Głuszek-Szafraniec 116/121 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.