Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy medialne na świecie W3-DK-S1-SMS19
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Terry Flew, Media globalne, wyd. UJ, 2010

2. J. Olędzki. Komunikowanie w świecie. Warszawa 2001

3. B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002,

4. B. Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999.

5.Systemy medialne w XXI wieku. Pod red. J. Adamowskiego i A. Jaskierni, W-wa 201

6. J. Adamowski, Wybrane zagraniczne systemy medialne, System Stanów Zjednoczonych, W-wa 2012

7. Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Pod red. B. Dobek-Ostrowskiej,

Wrocław 2007

8. K. Gajlewicz, Współczesna prasa codzienna we Francji i jej problemy, Studia Medioznawcze, Nr 2(37)/2009 rok, s.82-104

9. K. Gajlewicz, Prezydentura Sarkozy’ego czyli rupture we francuskich środkach przekazu, Studia Medioznawcze, Nr 4(39)/

2009 rok, s.83-87

10. K.Gajlewicz, Niepopularna prasa popularna, czyli sytuacja ogólnokrajowej prasy brukowej we Francji, Studia Medioznawcze,

Nr 1(40) 2010 rok, s.92-104

11. K.Gajlewicz-Korab, Realna pomoc czy próba upolitycznienia? Subwencjonowanie francuskich dzienników ogólnokrajowych,

Studia Medioznawcze, Nr 1(44) 2011 rok, s.148155

12. Mało znane systemy medialne pod red. Z. Oniszczuka, M. Gieruli, 2007

13. E. Stasiak-Jazukiewicz, System medialny RFN, Zmiana paradygmatu? 2013

14. A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Warszawa 2016.

15. Systemy medialne państw Unii Europejskiej, red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń 2016.

16. A. Trolese, System medialny Włoch, Wrocław 2016.

17. D. Głuszek-Szafraniec, Nadawcy publiczni regionów autonomicznych w Hiszpanii. Między misją a polityką, Katowice 2020

18. M. Wielopolska-Szymura, Rozgłośnie BBC World Service, Radio France Internationale i Voice of America w komunikowaniu międzynarodowym. Od propagandy do dyplomacji publicznej, Katowice 2019

19. B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015

20. K. Gajlewicz-Korab, Francuska prasa drukowana, Warszawa 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach, prezentacja oraz kolokwium końcowe.

Aktywność:

- na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwia) będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej,

w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu;

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej

realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych,

wskazanych w opisie modułu.

Zakres tematów:

1. Światowe agencje informacyjn3 (Associated Press, Thomson Reuters, Agence France Presse, TASS) ich status prawny, struktura

organizacyjna i wielkość, oferta, rys historyczny i aktualna pozycja w światowym komunikowaniu

2. Globalne sieci telewizyjne (CNN, Euronews, BBC World News) i międzynarodowe rozgłośnie radiowe (Voice of America, BBC World

News, Gołos Rosiji, Radio Beijing, Radio France Internationale, Deutsche Welle). Ich miejsce i znaczenie w światowym i europejskim

komunikowaniu masowym.

3. Media masowe w Stanach Zjednoczonych. Historyczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i polityczne determinanty ich

funkcjonowania.

4. Prasa i media elektroniczne w USA. Charakterystyczne cechy rynku dzienników (dominacja dzienników lokalnych i stanowych,

niewielka ilość dzienników o ogólnokrajowym zasięgu i prestiżu) i czasopism (wielość tytułów i grup typologicznych). Struktura i

znaczenie prywatnych oraz publicznych stacji radiowych i telewizyjnych, pozycja Internetu i nowych mediów

amerykańskim komunikowaniu masowym.

5. Media masowe w Wielkiej Brytanii – historyczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i polityczne uwarunkowania

brytyjskiego systemu medialnego. Brytyjskie wzory relacji między mediami masowymi a sferą polityki i gospodarki.

6. Prasa i media elektroniczne w Wielkiej Brytanii. Specyfika rynku dzienników (trzy główne grupy dzienników ogólnokrajowych) i

czasopism (brak typowych tygodników społeczno-politycznych, rola pism muzycznych itp.) - rywalizacja na rynku radia i telewizji oraz

Internetu.

7. Historyczne determinanty niemieckiego systemu medialnego, wynikające z konsekwencji II wojny światowej. Charakterystyczne

cechy współczesnego systemu medialnego w RFN.

8. Prasa i media elektroniczne w Republice Federalnej. Specyfika rynku dzienników (dominacja dzienników lokalnych i regionalnych,

rola mutacji, niewielka liczba dzienników ponadregionalnych) i czasopism (wielość tytułów i grup typologicznych). Dualny charakter

niemieckiej radiofonii i telewizji.

9. Powojenne przeobrażenia we francuskich mediach (polityczna polaryzacja prasy, upaństwowienie radiofonii i telewizji, statuty

przedsiębiorstw medialnych). Charakterystyczne cechy współczesnego systemu medialnego we Francji.

10. Prasa i media elektroniczne we Francji. Specyfika rynku dzienników (polityczne sympatie dzienników ogólnokrajowych, silna pozycja

dzienników regionalnych, spadek czytelnictwa). Rynkowa przewaga prywatnej telewizji i radiofonii nad nadawcami publicznymi.

11. Przeobrażenia w rosyjskich mediach masowych po upadku Związku Radzieckiego (spadek czytelnictwa prasy i jej ekonomiczny

kryzys, nowe ustawodawstwo medialne, niekonsekwentne zmiany w rosyjskim radiu i telewizji, gwarantujące dominację kontrolowanej

przez państwo radiofonii i telewizji).

12. Polityzacja mediów we Włoszech. Polaryzacja na rynku prasy i telewizji.

13. Media w krajach skandynawskich - główne cechy rynków, kultura polityczna społeczeństw.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- przygotowanie multimedialnych prezentacji konkretnych zagadnień (np. agencji informacyjnej Reuter's, telewizji BBC itp),

- metoda „burzy mózgów”,

- wykorzystanie czasopism naukowych w dydaktyce,

- wykorzystanie repozytoriów w dydaktyce.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Dagmara Głuszek-Szafraniec 31/30 szczegóły
2 każdy piątek, 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Dagmara Głuszek-Szafraniec 30/30 szczegóły
3 każdy piątek, 15:30 - 17:00, sala zajęcia zdalne
Dagmara Głuszek-Szafraniec 25/29 szczegóły
4 każda środa, 11:30 - 13:00, sala zajęcia zdalne
Dagmara Głuszek-Szafraniec 30/29 szczegóły
5 codziennie od poniedziałku do piątku, sala zajęcia zdalne
Robert Rajczyk 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.