Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki osób niepełnosprawnością intelektualną W6-PE-SR-S1-PPNI
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Bobińska K. i In. (red.): Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia. Wrocław 2012.

• Kopeć D.: Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Pozna 20013.

• Kościelska M.: Oblicza upośledzenia. Warszawa 1995.

• Krause A.: Paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków 2010.

• Kulesza E., M., Rozwój poznawczy dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego – diagnoza i wspomaganie, Warszawa 2004.

• Sękowska Z. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa 1998.

• Smith D. D.: Pedagogika specjalna. T. 1-2. Warszawa 2009.

• Vašek Š., Stankowski A.: Zarys pedagogiki specjalnej. Katowice 2006.

• Winczura B. (red.): Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych. Diagnoza – edukacja – terapia. Kraków 2013.

• Wyczesany J.: Pedagogika osób upośledzonych umysłowo. Kraków 2005.

• Żółkowska T.: Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary. Szczecin 2004.

Metody i kryteria oceniania:

• przygotowanie prezentacji grupowej opisującej wybrane zagadnienia związane z przedmiotem, z przykładami wstępnej diagnozy zaburzenia, wyznaczeniem celów terapii, uwagami dla rodziców (rodziny) i drogi współpracy instytucjonalnej

• 90% obecności na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

• aktywny udział w zajęciach

• przedstawienie prezentacji w grupie

Zakres tematów:

• Czynniki etiologiczne upośledzenia umysłowego wg. Międzynarodowej klasyfikacji chorób

• Mechanizmy inkluzji – ekskluzji osób z niepełnosprawnością intelektualną

• Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami

• Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

• Funkcjonowanie (działalność) instytucji, organizacji wspierających wychowanie, terapię, kształcenie, rozwój oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie w sferze społeczno-zawodowej

Metody dydaktyczne:

dyskusja, metody problemowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 16:20 - 17:05, sala 020
Sylwia Wrona 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.