Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia kultury i sztuki W6-PGAN-S2-WZKS1
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

literatura obowiązkowa

M. Świerkocki: Postmodernizm. Paradygmat nowej kultury. Lódź 1997.

R. Solik: Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Cieszyn 2007.

Eco U.: Semiologia życia codziennego. Warszawa 1998.

Wilkoszewska K.: Wariacje na postmodernizm. Kraków 2000.

Morawski S.: Na zakręcie od sztuki do po-sztuki. Kraków 1985.

Baudrillard J.: Precesja symulakrów. Przeł. T. Komendant. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

Bauman Z.: Prawodawcy i tłumacze. Przeł. A. Tanalska. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

Dziamski G.: Szkice o nowej sztuce. Warszawa 1984.

Eco U.: Dopiski na marginesie Imienia róży. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1991.

Eco U.: Semiologia życia codziennego. Przeł. J. Ugniewska, P. Salwa. Warszawa 1998.

Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

literatura uzupełniająca

E. Gombrich: W poszukiwaniu historii kultury. W: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Red. J. Białostocki. Warszawa 1976.

R. Nycz: Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy. W: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.

G. Dziamski: Sztuka po modernizmie. W: „Odra”, 10, październik 2000.

J. Habermas: Modernizm – niedokończony projekt. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

S. Morawski: Funkcje sztuki dawnej i twórczości najnowszej. W: Na zakręcie od sztuki do po-sztuki. Kraków 1985.

J. F. Lyotard: Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu. Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków 1998

P. Krakowski: O sztuce nowej i najnowszej. Warszawa 1984.

A. Kępińska: Sztuka w kulturze płynności. Poznań 2003

Estetyka wirtualności. Red. M. Ostrowicki. Kraków 2005

P. Zawojski: Ikonolatria czy dewaluacja obrazowania? Wokół nowych praktyk audiowizualnych. W: Czy jeszcze estetyka. Sztuka współczesna a tradycja estetyczna. Red. M. Ostrowicki. Kraków 1994

Piękno w sieci. Estetyka a nowe media. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 1999.

Jameson F.: Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne. Przeł. P. Czapliński. W: Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998

Metody i kryteria oceniania:

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

- wiedza w zakresie problematyki przedmiotu

- poziom merytoryczny pracy pisemnej,

Forma zaliczenia ćwiczeń

pisemna analiza znajomości i rozumienia wskazanego tekstu z zakresu literatury przedmiotu (4 punkty do analizy, określone wymogi, kryteria, tekst w pdf dostępne na platformie Microsoft Teams).

Zakres tematów:

Szczegółowe treści zajęć:

- Strategie rozumienia i definiowania kultury. „Szeroka” definicja kultury, różnorodność kultur i zjawisk kulturowych.

- Projekt modernistyczny – od oświecenia do przełomu XIX i XX wieku. Bankructwo ideologii modernistycznej i zjawisko „kryzysu kultury” przełomu wieków.

- Nowy paradygmat kultury: relacja modernizm – postmodernizm.

- Przesilenie postmodernistyczne. Czasoprzestrzeń i założenia kultury postmodernistycznej (ponowoczesnej).

- Alternatywy i permanentna dekonstrukcja. Transgresje modernistycznych koncepcji nauki, filozofii, sztuki i literatury.

- Obfitość, margines, nadmiar, kłącze.

- Dominacja znaczącego i intertekstualność.

- Transgresja autorstwa (współczesnej sztuki i literatury)

- Falsyfikacja oryginału – waloryzacja kopii i reprodukcji

- Postmodernistyczna praktyka artystyczna (sztuka, powieść, film).

- Dylematy sztuki w kulturze transgresji. Pluralizm koncepcyjnych wariantów sztuki drugiej połowy XX wieku (wieloparadygmatyczność).

- Dylematy symulakrów i czas nieobecności.

Metody dydaktyczne:

Omawianie i analiza wybranych zagadnień z kultury i sztuki ponowoczesnej, analiza materiału ilustracyjnego, dyskusja nad literaturą przedmiotu, wystąpienia studentów. Ćwiczenia opierają się w głównej mierze na pracy nad tekstami i źródłami. Studenci poddają analizie koncepcje i teksty związane z dekonstrukcją nauki, praktyki artystycznej, filozofii i literatury.

W sytuacji pandemii zajęcia online - omawianie przygotowanych prezentacji tematycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 14:30 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Ryszard Solik 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
75 Pułku Piechoty
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.