Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł humanistyczno-społeczny 3 W6-MM-S1-MOH3
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cassirer E., Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1997 (rozdziały: Klucz do natury człowieka: symbol, Od reakcji zwierzęcych do odpowiedzi ludzkich, Definicja człowieka w kategoriach kultury).

Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 17-31 i 99-115.

Horkheimer M., Adorno T. W., Przemysł kulturalny. Oświecenie jako masowe oszustwo, [w:] M. Horkheimer , T. W. Adorno, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 2010, s. 123-168.

Ingarden R., Książeczka o człowieku, Kraków 2009 (rozdziały: Człowiek i przyroda, O naturze ludzkiej, Człowiek i jego rzeczywistość).

Spengler O., Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 2001 (fragmenty).

Literatura uzupełniająca:

Arendt H., O kryzysie w kulturze i jego społecznej oraz politycznej doniosłości, [w:] H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, przeł. M. Godyń, W. Madej, Warszawa 1994, s.233-266.

Dawkins R., Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Warszawa 1996, s. 262-319.

Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury, [w:] Jan Paweł II, Wiara i kultura, Rzym-Lublin 1998, s. 51-68.

Kołakowski L., Psychoanalityczna teoria kultury, [w:] L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2006, s. 62-94.

Levinas E., Filozoficzne określenie idei kultury, [w:] „Studia filozoficzne”, 9/1984, s. 25-34.

Maritain J., Religia i kultura, Warszawa 2007, s. 45-72.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne

Wymagania merytoryczne: Znajomość treści wykładów oraz literatury źródłowej w zakresie omawianych koncepcji filozofii kultury oraz treści prezentowanych w ramach wykładu.

Kryteria oceny: Ocena dostateczna (3.0) – merytorycznie poprawne przedstawienie wybranego zagadnienia w oparciu o podstawowe pojęcia i koncepcje omawiane na wykładach; poprawna wypowiedź ustna.

Ocena dobra (4.0) – merytorycznie poprawne przedstawienie wybranego zagadnienia w oparciu o rozszerzoną wiedzę na temat podstawowych pojęć i koncepcji omawianych na wykładach; poprawna wypowiedź ustna; poprawna i rozbudowana wypowiedź ustna.

Ocena bardzo dobra (5.0) – merytorycznie poprawne przedstawienie wybranego zagadnienia w oparciu o rozszerzoną wiedzę na temat podstawowych pojęć i koncepcji omawianych na wykładach przy próbie wartościującej interpretacji omawianej koncepcji; poprawna i rozbudowana wypowiedź ustna.

Przebieg procesu weryfikacji: Zaliczenie w formie ustnej, obejmujące wypowiedź na wskazany temat z zakresu prezentowanych w ramach wykładu treści.

Zakres tematów:

Wykład będzie miał na celu prezentację wybranych koncepcji filozofii kultury. Treści wykładu obejmują:

Zagadnienia wstępne (geneza i przedmiot filozofii kultury, pojęcie kultury w historii myśli ludzkiej i sposoby jego definiowana, specyfika filozoficznego ujęcia problematyki kultury

Kultura w ujęciu filozofii form symbolicznych E. Cassirera

Problem kultury w obrębie nurtów filozofii życia (O. Spengler)

Fenomenologiczne odmiany refleksji nad kulturą (R. Ingarden, E. Levinas)

Psychoanalityczna koncepcja kultury i jej kontynuacje (Z. Freud, R. Dawkins)

Chrześcijańska filozofia kultury (J. Maritain, K. Wojtyła)

Kultura jako świat ducha obiektywnego a status kultury masowej (H. Arendt)

Krytyka kultury w ujęciu szkoły frankfurckiej (M. Horkheimer, T. W. Adorno)

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; elementy analizy tekstów źródłowych; dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:30 - 12:00, sala 07
Malwina Rolka 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bielska 62
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.