Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PR polityczne W3-DP-S1-PRP20
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Izabela Podobas, Public Relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa 2011

Krystyna Wójcik – Public relations od A do Z, Warszawa 2001

Sam Black – Public relations, Warszawa 1998

Phillip Kotler – Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 2002

Dodatkowo:

R. Cialdini – Wywieranie wpływu na ludzi, Sopot 2008

D. McQuail – Teoria Komunikowania masowego, Warszawa 2012

W. Pisarek – Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008

P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan – Marketing 4.0

Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R.: Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wrocław 2002

Jabłoński W.: Polityczne public relations a kreowanie informacji. Analiza krytyczna. W: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju. Red. J. Olędzki i D. Tworzydło. Warszawa 2006

Altkorn J., Strategia marki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999

Elliot Aronson – Człowiek istota społeczna. Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach zdalnych

Aktywność i przygotowanie do zajęć

Ocena z prezentacji multimedialnej

Ocena z referatów naukowych

Ćwiczenia z zakresu PR politycznego

Zakres tematów:

PR i Reklama teoria

Historia PR i reklamy

Persfazja - teoria i sposoby obrony przed persfazją

Marketing – wprowadzenie i podstawowe informacje

Strategie PR miast

PR jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych

Metody dydaktyczne:

Wykład ustny z wykorzystaniem materiałów pomocniczych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Wiktor Widera 16/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)