Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania instytucji politycznych W3-PO-S2-PTAFIP20
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.A. Lityński, Europa między absolutyzmem a komunizmem. Meandry ustrojów państwowych (od XVI wieku do końca I wojny światowej), Sosnowiec 2022.

2. M.Szczaniecki, K. Sójka-Zielińska, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2022.

3. J.Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009.

4. A.Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2004.

5. J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena aktywności studenta w czasie moderowanych dyskusji i rozwiązywaniu problemów;

-kolokwium zaliczeniowe w połowie zajęć – forma pisemna (problemowa) czas trwania 45 min.;

- ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej z wybranej problematyki.

Zakres tematów:

Harmonogram ćwiczeń:

1. Monarchia stanowa i absolutna w Anglii (common law i equity)

2. Rozwój instytucji politycznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych do połowy XX wieku.

3. Monarchia stanowa i absolutna we Francji.

4. Ewolucji francuskich instytucji politycznych od okresu Wielkiej Rewolucji w 1789 r.

5. Instytucje polityczne w Konstytucji 3 Maja.

6. Instytucje polityczne Niemiec w XVI-XVIII w. Absolutyzm oświecony w Prusach.

7. Monarchia stanowa i absolutna w Rosji.

Metody dydaktyczne:

-metoda podająca,

- wyjaśnianie kluczowych zagadnień z historii ustrojów,

- studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala Zajęcia zdalne
Małgorzata Lorencka 23/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)