Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie i decydowanie polityczne W3-PO-S2-KDP20
Laboratorium (L) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Adler R., Relacje interpersonalne, proces porozumiewania się, Poznań 2006.

2) S. P. Robbins, Skuteczne podejmowanie decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

3) Sutton S., Jak mówić z pewnością siebie, Łódź 2008.

4) Davis M., McKay M., Fanning P. (2019). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk GWP.

5) Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. GWP 2016.

6) Morreale S., Spitzberg B., Barge J. Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności. Warszawa: PWN.2015

7) Berne E., W co grają ludzie. Wydawnictwo Naukowe PWN

8) Harman W. Gut J., Handlowanie to gra. Kontrakt 2004

9) Rogaliński P., Jak politycy nami manipulują?, Self Publishing, Łódź 2012

10) Anusiewicz J., Siciński B. (red.) , Język polityki a współczesna kultura polityczna, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 2014

Metody i kryteria oceniania:

W ramach zaliczenia studenci wykonują 2 prace (indywidualna i grupową) oraz oceniana jest ich aktywność na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1. Techniki komunikacyjne.

a) Reguły wywierania wpływu

b) Techniki manipulacji społecznych

c) Obrona przed wpływem innych

d) Ćwiczenia z komunikacji grupowej i indywidualnej

e) Test windy

2. Konflikt komunikacyjny.

a) Czym jest konflikt

b) Rodzaje konfliktów

c) Koło konfliktu Moore'a

d) Postawy wobec konfliktu

e) Zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.

f) Zajęcia praktyczne/ grupowe dotyczące przykładów rozwiązywania konfliktów

3. Trening aktywnego słuchania i negocjacji.

a) techniki relacyjne: parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie, dowartościowanie, kontrakt, uprzedzenie reakcji.

b) ćwiczenia praktyczne aktywnego słuchania i negocjacji

4. Podejmowanie decyzji.

a) Model klasyczny i behawioralny

b) Elementy procesy decyzyjnego

c) Techniki podejmowanie decyzji indywidualnych

d) Techniki podejmowania decyzji grupowych

e) Radzenie sobie z trudnościami w podejmowaniu decyzji

5. Trening asertywności

a) Asertywność, agresja, uległość – charakterystyka i różnice

b) Analiza transakcyjna. Postawy w relacjach: dziecko, dorosły rodzic.

c) Moje komunikaty werbalne (komunikat JA)

d) Moje komunikaty nie werbalne (postaw, wygląd, głos, zajmowana, przestrzeń)

e) Informacja zwrotna – metoda FUKO.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje audiowizualne

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących, komunikacyjnych i integracyjnych.

Wybrane ćwiczenia odbywają się w formie grywalizacji.

Prezentacje w formie audiowizualnej oraz moderowana dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:30 - 17:00, sala 239
Ryszard Kwiatkowski 23/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)