Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki gospodarcze W3-PO-S2-MSG20
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

red. E. Kawecka-Wyrzykowska, A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa, rożne wyd.

red. J. Rymarczyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, najnowsze wydanie.

A. Budnikowski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, najnowsze wydanie.

P. Bożyk, J. Misala, M Puławski: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, najnowsze wydanie.

P. Krugman, M. Obstfeld: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, najnowsze wydanie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z egzaminu uzależniona jest od pisemnego egzaminu (pytania zamknięte, test wielokrotnego wyboru).

Materiał obowiązujący na egzaminie obejmuje treści przedstawiane na wykładzie, omawiane na ćwiczeniach oraz zawarte w zalecanej literaturze przedmiotu.

Aby zdać egzamin na ocenę pozytywną konieczne jest uzyskanie przynajmniej połowy punktów maksymalnie możliwych do uzyskania.

Zakres tematów:

1. Międzynarodowy podział pracy i czynniki go określające.

2. Korzyści płynące z handlu międzynarodowego w świetle teorii (teorie przedklasyczne, teoria kosztów absolutnych, teoria kosztów komparatywnych, teoria obfitości zasobów, współczesne teorie wyjaśniające korzyści płynące z handlu międzynarodowego).

3. Ceny w handlu międzynarodowym (pojęcie terms of trade, krótkookresowe zmiany cen na rynkach światowych i długookresowe kształtowanie się cen na rynkach światowych).

4. Rola wymiany międzynarodowej w gospodarce narodowej.

5. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji (przyczyny przepływu czynników produkcji, krótkookresowe i długookresowe korzyści i koszty wynikające z eksportu i importu kapitału oraz odpływu i napływu siły roboczej).

6. Bilans płatniczy i równowaga płatnicza kraj; środki przywracania równowagi bilansu płatniczego.

7. Polityka kursu walutowego.

8. Międzynarodowe stosunki walutowe i finansowe.

9. Zagraniczna polityka ekonomiczna państwa.

10. Międzynarodowe organizacje gospodarcze we współczesnym świecie (Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu, Światowa Organizacja Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy).

Metody dydaktyczne:

Wykład akademicki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala Zajęcia zdalne
Tomasz Kubin 23/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)