Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PRAKTYKA NAUCZYCIELSKA Z MATEMATYKI, TUTORING II W4-MT-S2-20-PNMTII
Praktyka (PRAKT) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Podręczniki i zbiory zadań do szkoły ponadpodstawowej (w szczególności podręczniki i zbiory zadań OE Pazdro).

Poradniki metodyczne.

Metody i kryteria oceniania:

30% - ocena za analizę obserwowanej lekcji i notatkę hospitacyjną, 20% - ocena za przygotowanie lekcji, 50 % - ocena za prowadzenie lekcji matematyki.

Zakres tematów:

Praktyka dydaktyczna pozwala studentowi na opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu: 1. zadań dydaktycznych realizowanych przez szkołę; 2. sposobów funkcjonowania oraz organizacji pracy dydaktycznej szkoły; 3. rodzajów dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole; 4. wyciągania wniosków z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; 5. aktywnego obserwowania stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywania pomocy dydaktycznych, a także sposobów oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej; 6. zaplanowania i przeprowadzenia pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serii lekcji; 7. skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 13:15, sala Zajęcia zdalne
Sylwia Kania 6/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)