Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne W3-BM-S1-MSP19
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004

2. J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa: geneza i rozwój. Warszawa 2008

3. B. Banaszak (i in.): Główne kultury prawne współczesnego świata. Warszawa 1995

4. E. Cziomer (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne. Kraków 2008

5. W. Góralski (red.): Unia Europejska - podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych (t. 1), Warszawa 2007

6. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa 1997

7. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011

8. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011

10. L. Moczulski: Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym z materiału przedstawionego na wykładach. II termin ustny

Zakres tematów:

1-5. Potęgometria. Czynniki determinujące sytuację międzynarodową: geopolityczny, ekonomiczny, ideowo-ustrojowy, kulturowy, militarny.

6. Upadek systemu komunistycznego: globalizacja i świat jednobiegunowy

7-11. Aktorzy międzynarodowych stosunków politycznych: USA, UE, Chiny, Indie, Rosja

12-15. Teatry międzynarodowych stosunków politycznych: Europa Wschodnia, Bliski Wschód (konflikt bliskowschodni, wojna z terroryzmem, Arabska Wiosna i jej skutki), Afganistan

Metody dydaktyczne:

wykład z użyciem środków multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00, sala 212
Jarosław Tomasiewicz 65/72 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)