Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne W3-BM-S1-MSP19
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005,

2. R. Zięba, Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

3. R. Kuźniar, K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002,

4. R. Kuźniar (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001,

5. P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000

6. Roczniki Strategiczne

7. W. Malendowski, Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003

Metody i kryteria oceniania:

1 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Zakres tematów:

1. Prawo międzynarodowe – pojęcie i istota.

2. Ewolucja ładu międzynarodowego – etapy i ich cechy charakterystyczne (od ładu westfalskiego do ładu pozimnowojennego).

3. Źródła prawa międzynarodowego (umowa międzynarodowa, zwyczaj międzynarodowy).

4. Sankcje w prawie międzynarodowym.

5. Pojęcie, koncepcje i cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej.

6. Państwo jako główny uczestnik stosunków międzynarodowych (definicja, rodzaje, atrybuty, pozycja w systemie

międzynarodowym, sposoby powstawania i upadku, odpowiedzialność, sukcesja).

7. Uznanie państwa w prawie międzynarodowym.

8. Stolica Apostolska jako podmiot prawa międzynarodowego.

9. Organy zewnętrzne państwa w stosunkach międzynarodowych (stosunki dyplomatyczne i konsularne – pojęcie, klasyfikacje

organów zewnętrznych i ich cechy charakterystyczne, etapy powstawania misji, immunitety i przywileje – osobowe i rzeczowe,

klasy szefów misji, funkcje misji, precedencja, przyczyny zakończenia misji, ambasadorowie wędrujący, korpus – rzecz dotyczy

w przypadku wszystkich wymienionych zagadnień misji dyplomatycznych i konsularnych).

10. Terytorium w prawie międzynarodowym.

11. Ludność w prawie międzynarodowym (ludność państwa, obywatelstwo – sposoby nabycia i utraty, .

12. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka.

13. Pokojowe sposoby rozstrzygania sporów międzynarodowych.

14. Organizacje międzynarodowe (pojęcie, geneza, klasyfikacje, budowa, funkcjonowanie, przykłady organizacji regionalnych).

15. Organizacja Narodów Zjednoczonych (geneza, Karta NZ, struktura, funkcjonowanie).

Metody dydaktyczne:

Suma: obecność, kolokwium zaliczeniowe, aktywność na zajęciach, prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala AULA K.POPIOŁKA AKP
Katarzyna Czornik, Jacek Kiera 32/33 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala AULA K.POPIOŁKA AKP
Jacek Kiera, Katarzyna Czornik 33/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)