Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do studiów strategicznych W3-BM-S1-WSS19
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.

2. Baylis J., Wirtz J., Colin S., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009.

3. Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem: teoria - praktyka - dydaktyka, Łódź 2006.

4. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

5. Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Warszawa 2005.

6. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

7. Łoś R., Regina-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

8. von Clausewitz C., O wojnie, Łódź 2010.

9. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

10. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Balcerowicz B., Pokój i "nie-pokój". Na progu XXI wieku, Warszawa 2002.

2. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

3. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

4. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2013.

5. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Przegląd Strategiczny".

6. Huntingon S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

7. Jean C., Geopolityka, Wrocław 2003.

8. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty – procesy, Poznań 2009.

9. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

10. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

11. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

12. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

13. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

14. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

15. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

16. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

17. Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

18. Walzer M., Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych, Warszawa 2010.

19. Żurawski vel Grajewski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny / testowy

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z 20 pytań testowych (platforma FORMS ze względu na epidemię COVID-19).

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Egzamin przeprowadzany na platformie Microsoft FORMS. Zawiera 20 pytań testowych.

Czas trwania egzaminu: 20 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.

II termin egzaminu może mieć zarówno formę pisemną, jak i ustną - w zależności od ustaleń koordynatora modułu ze studentami.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Czym są studia strategiczne.

2. Teoretyczne podstawy strategii.

3. Przyczyny wojny i warunki pokoju.

4. Ewolucja wojen cz. 1.

5. Ewolucja wojen cz. 2.

5. Klasyfikacje wojen.

6. Geograficzne uwarunkowania strategii.

7. Technologiczne uwarunkowania wojen.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala Zajęcia zdalne
Miron Lakomy 65/72 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Zdalny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)