Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa W3-BM-S1-RSZ20
Laboratorium (L) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. B. Balcerowicz, „Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny”, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, rozdz. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11.

2. A. Czupryński, „Współczesna sztuka operacyjna”, Wyd. AON, Warszawa 2009, rozdz. 1, 3, 4.

3. W. Kitler (red.), „System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane problemy”, Wyd. AON, Warszawa 2014, rozdz. 1, 12, 13.

4. R. Kuźniar, R. Balcerowicz (…) „Bezpieczeństwo międzynarodowe”, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012, rozdz. 5.

5. D. Majchrzak, „Bezpieczeństwo militarne Polski”, Wyd. AON, Warszawa 2015, rozdz. 2, 3, 4.

6. J. Wiśniewski, „System walki w armiach wybranych państw oraz NATO, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2019, rozdz. 1 i 3.

7. M. Madej (red.) „Wojny Zachodu”, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2017, część I.

8. R. Łoś, J. Reginia-Zacharski, „Współczesne konflikty zbrojne”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, cz. 1.

9. A. Polak (red.) „Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki obronności”, Wyd. AON, Warszawa 2014, rozdz. 2, 3, 4, 12.

10. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2021

11. P. Żurawski vel Grajewski, „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, rozdz. 1, 2, 4, 6, 12.

Literatura uzupełniająca

1. M. Huzarski (red.) „Leksykon obronności. Polska i Europa”, Wyd. Bellona, Warszawa 2014.

2. The Military Balance, IISS The International Institute For Strategic Studies

3. M. Walzer, „Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

4. Akty prawne:

 ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z późniejszymi zmianami;

 ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;

 ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym;

 ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;

 ustawa z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP;

 ustawa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa;

 ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

5. Artykuły z czasopism branżowych („Polska Zbrojna”, „Przegląd Sił Zbrojnych”, „Nowa Technika Wojskowa”)

Metody i kryteria oceniania:

Test składa się z 15 pytań (platforma Moodle). Czas trwania testu: 20 minut. Wymóg zaliczenia – uzyskanie 60% punktów.

Zaliczenie odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Ogólny zakres tematyczny testu oraz kwestie organizacyjne zostaną przedstawione w trakcie repetytorium.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii.

2. System bezpieczeństwa narodowego Polski i jego składowe.

3. Organizacja Sił Zbrojnych RP (SZ RP)

4. Porównanie SZ RP z wybranymi armiami świata (regionu). Współpraca wojskowa Polski z wybranymi państwami. Trendy w sferze wojskowości.

5. Tendencje we współczesnych konfliktach zbrojnych

6. Zadania SZ RP wynikające z przepisów prawa krajowego oraz zobowiązań międzynarodowych (NATO, UE):

 przygotowanie SZ RP do działania w czasie kryzysu lub wojny;

 zadania SZ RP wynikające z ustaw: „o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym” oraz przepisów wykonawczych

 zadania SZ RP podczas działań przeciwpandemicznych

7. Rodzaje oraz uwarunkowania współczesnych operacji wojskowych:

 zasadnicze działania taktyczne;

 operacje wojenne, reagowania kryzysowego oraz pokojowe.

8. Wielonarodowe siły wojskowe (Siły Odpowiedzi NATO, Grupy Bojowe UE, siły w ramach koalicji) z uwzględnieniem zaangażowania SZ RP

9. Zasady udziału SZ RP w operacjach poza granicami państwa

10. Kierunki rozwoju i modernizacji SZ RP.

11. Repetytorium

12. Zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Wykład (problemowy, konwersatoryjny – stosownie do specyfiki zagadnienia oraz przygotowania grupy)

Dyskusja związana z wykładem, dyskusja wielokrotna

Seminarium (ćwiczeniowe, referatowo-dyskusyjne)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 13:00, sala 238
Włodzimierz Wątor 26/28 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:45 - 17:00, sala 238
Włodzimierz Wątor 26/28 szczegóły
3 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 17:15 - 20:30, sala 238
Włodzimierz Wątor 30/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)