Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje W3-PE-RES2-N2-7
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje. Warszawa: PWE, 2014.

Benedikt A., Negocjacje i mediacje w administracji. Wrocław: WSzIiZ „Copernicus”, 2006.

Cenker E.M., Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej. Poznań: WSB, 2011.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., (red.). Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa, 1999.

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Mediacja w sprawach nieletnich w świetle teorii i badań. Warszawa 2001, Wyd. Instytut Nauk Prawnych PAN.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: PWE, 2007.

Gromelska K., Mediacja jako jeden z obszarów działania pedagoga resocjalizacyjnego. [W:] Pospiszyl I., Konopczyński M. Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego. Warszawa 2007, Wyd. Pedagogium WSPR.

Gmurzyńska E., Morek R., (red.). Mediacje. Teoria i praktyka. Warszawa, 2009, Oficyna a Wolters Kliwer business.

Hamer H., Rozwój umiejętności społecznych: jak skuteczniej dyskutować i współpracować. Warszawa: Veda, 1999.

Harasimiuk G., Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich. „Pedagogika Społeczna” 2004, nr 2-4.

Kennedy G., Negocjacje doskonałe. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 1999.

Kiembłowski P., Mediacje sądowe. „Nowiny Psychologiczne” 1999, nr 1.

Kodeks Etyki Mediatora. Warszawa 2006, Wyd. Polskie Centrum Mediacji.

Lewicka A., Grudziewska E., Mediacja sądowa alternatywna metoda resocjalizacyjna? Lublin 2010, Wyd. UMCS.

Nowak A., Mediacja między nieletnim a ofiarą – alternatywą wobec środków tradycyjnych. [W:] Krzyżak-Szymańska E., Szamański A. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym. Mysłowice 1995, Wyd. GWSP.

Ostrihanska Z., Wójcik D., Zasady odpowiedzialności nieletnich wobec kodyfikacji karnej. „Państwo i Prawo” 1998, z. 9-10.

Pieckowski S., Mediacja w sprawach cywilnych. Warszawa 2006, Wyd. Difin.

Pietrzyk A., Mediacja rodzinna w sprawach sądowych. „Problemy Rodziny” 1999, nr 2-3.

Rękas A., Mediacja w polskim prawie karnym. Warszawa 2004, Wyd. Oficyna Wydawnicza MS.

Sikorski cz., Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji. Warszawa 2005, Wyd. C.H. Beck.

Tusznio S., Wojtkowiak M., Mediacje i negocjacje jako formy rozwiązywania konfliktu. Kielce 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą kwestie dotyczące problematyka mediacji w tym m.in.: teoretyczne założenia sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Modele sprawiedliwości naprawczej. Definicja, rodzaje, funkcje (zadania), cele mediacji. Podstawy prawne procesu mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich. Zasady zgodnie, z którymi prowadzona jest mediacja. Etapy postępowania mediacyjnego. Czynniki wykluczające procedurę mediacyjną.

Wszyscy uczestnicy wykładów obligatoryjnie będą mieć końcowe zaliczenie pisemne na platformie Moodle albo w kontakcie (w sali zajęciowej) w terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą. O tym jak zostanie przeprowadzone zaliczenia końcowe zdecyduje egzaminator, który zobowiązany jest poinformować o tym studentów 7 dni przed zaplanowanym (ustalonym) terminem zaliczenia.

Końcowe zaliczenie pisemne będzie się składało z kilku pytań/zadań (minimalnie 3 maksymalnie 20).

Wyniki z pisemnego zaliczenia ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów.

Uzyskanie oceny 2,0 (ndst) z I terminu należy poprawić w II terminie uzgodnionym z osobą prowadzącą w formie pisemnej za pomocą ww. platformy lub w kontakcie o czym zadecyduje egzaminator, który zobowiązany jest do poinformowania osoby zainteresowane 7 dni przed wyznaczonym jego terminem.

Zakres tematów:

Wprowadzenie w problematykę postępowania mediacyjnego – historia, definicja, rodzaje, zadania, cele mediacji. Teoretyczne założenia sprawiedliwości naprawczej i mediacji. Modele sprawiedliwości naprawczej.

Zasady mediacji oraz etapy postępowania mediacyjnego.

Warunki skuteczności procedury mediacyjnej. Konstruktywne i destruktywne cechy mediacji – zalety i wady praktyki mediacji.

Wybrane obszary stosowania mediacji.

Mediator - bezstronny uczestnik mediacji.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca wiedzę, prezentacja multimedialna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:45 - 15:15, sala zajęcia zdalne
Monika Noszczyk-Bernasiewicz 19/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Grażyńskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.