Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka resocjalizacji W3-PE-RT2-N1-4
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące, Warszawa 1978

Górski S.: Metodyka resocjalizacyjna Warszawa 1982.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2006

Konopczyński M., Teoretyczne podstawy metodyki kulturo technicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich, Warszawa 2006

Konopczyński M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna.Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kozaczuk F., Urban B.: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży. Rzeszów 2001

Kranc M. (2018). Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kudlak G. (2016). Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Warszawa: wydawnictwo Delfin.

Machel H.: Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Wyd. Arche, Gdańsk 2003

Opora R. (2010). Resocjalizacja, wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie.Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Pospiszyl K., Resocjalizacja, Warszawa 1993

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna Warszawa 2000.

Szczęsny W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. Warszawa 2003

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe.

Wiedza merytoryczna, znajomość literatury przedmiotu, jakość przygotowanych prac.

Zakres tematów:

Omówienie treści i sposobu prowadzenia przedmiotu. Omówienie poszczególnych zajęć w odniesieniu do literatury. Omówienie sposobu zaliczenia. Wprowadzenie w tematykę przedmiotu.

Empiryczne doniesienia o wykorzystywanych metodach wychowania resocjalizującego – krytyczna analiza doniesień z literatury przedmiotu.

Rola i znaczenie wychowawca i relacja wychowawcza w procesie resocjalizacji –

wychowawca / pedagog resocjalizacyjny a wychowawca. Cechy skutecznego wychowawcy resocjalizacyjnego. Znaczenie relacji wychowawczej w procesie resocjalizacji. Wypalenie zawodowe w pracy resocjalizacyjnej

Wychowanie resocjalizujące. Cele, zadania, metody - Cele, zasady i zadania wychowania resocjalizującego. Strategie wychowania resocjalizującego. Metody resocjalizacji (kiedy możemy powiedzieć, że jakiś sposób postępowania jest metodą?).

Psychotechniki, socjotechniki, kulturotechniki – kryteria podziału, rodzaje metod, analiza możliwości zastosowania. Kiedy i w jaki sposób wykorzystać poszczególne metody w pracy wychowawczej?

Behawioralne procedury oddziaływań resocjalizacyjnych – wady i zalety stosowania w praktyce wychowawczej. Trening umiejętności i sprawności życiowych.

Metody twórczej resocjalizacji – zasady wykorzystania w pracy resocjalizacyjnej, metody pomocnicze. Badania wskazujące na przydatność ich stosowania.

Alternatywne metody resocjalizacji – przegląd metod resocjalizacyjnych wykorzystywanych w UE.

Instytucje wychowania resocjalizującego dla nieletnich – rodzaje i ogólna charakterystyka poszczególnych placówek wychowania resocjalizacyjnego. Działalność organizacyjna i metodyczna instytucji wychowania resocjalizującego dla nieletnich.

Koncepcje pracy wychowawczej w poszczególnych placówkach resocjalizacyjnych – ramy organizacyjno-prawne działania placówek resocjalizacyjnych – wybrane metody pracy resocjalizacyjnej.

Instytucje wychowania resocjalizującego dla dorosłych – działalność organizacyjna i metodyczna instytucji wychowania resocjalizującego dla dorosłych. System kar i środków karnych w kpk. Przykłady programów resocjalizacyjnych, wybrana metodyka pracy.

Kuratela sądowa – kurator sądowy i jego rola w procesie resocjalizacji. Kurator sądowy w świetle przepisów prawa. Elementy pracy kuratorskiej. Metodyka pracy kuratora sądowego.

Efektywność resocjalizacji – granice resocjalizacji, czynniki zwiększające efektywność resocjalizacji.

Podsumowanie zajęć – kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, praca w zespołach, prace domowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 13:45 - 18:00, sala 108
Andrzej Czerkawski 18/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)