Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Etyka polityczna W3-BM-N1-KM2.20
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. H. Arendt, Dziedzina publiczna, dziedzina prywatna, w: Kondycja ludzka, rozdz. II, Warszawa 2000, ss.26-86.

2. M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998, ss. 55-69;70-76, 92-110.

3. J. Coady, Polityka i problem brudnych rąk, w: P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2000, ss. 420-431.

4. Dyskusja redakcyjna „Wokół etyki zawodowej” w: ETYKA 27.

5. M. Foucault, Kim jest filozof? W: Kim Pan jest profesorze Foucault. Debaty, rozmowy, polemiki. Kraków 2013 (s. 201 – 249).

6. H. Arendt, Religia i intelektualiści, w: Salon berliński i inne eseje, Warszawa 2008, ss. 164-168.

7. J. Kristeva, Ta niewiarygodna potrzeba wiary, Universitas, Kraków 2010, ss. 19-114.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą otrzymania zaliczenia z ćwiczeń będzie kolokwium w formie pytań otwartych dotyczących wskazanych problemów wyszczególnionych w harmonogramie merytorycznym zajęć oraz pytań otwartych dotyczących głównych zagadnień we wskazanej literaturze uzupełniającej (praca własna studenta). Ocenie na bieżąco podlega również przygotowanie studenta (praca indywidualna studenta) do zajęć z przygotowania obowiązkowej literatury i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Aby otrzymać ocenę dostateczną należy pozytywnie zaliczyć kolokwium zaliczeniowe oraz pisemne sprawdziany wiedzy. Nacisk kładziony jest na wiedzę.

Aby otrzymać ocenę dobrą należy pozytywnie zaliczyć kolokwium zaliczeniowe oraz pisemne sprawdziany wiedzy oraz podejmować się na zajęciach rozwiązywania wskazanych problemów i brać udział w dyskusjach. Nacisk kładziony jest na wiedzę i kompetencje.

Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą należy pozytywnie (100-90 procent) zaliczyć kolokwium zaliczeniowe oraz pisemne sprawdziany wiedzy oraz podejmować się na zajęciach rozwiązywania wskazanych problemów i brać udział w dyskusjach.

Zakres tematów:

1. Co to znaczy prywatne i publiczne?

2. Polityk i etyka.

3. Etyka zawodowa.

4. Elity intelektualne i odpowiedzialność.

5. Etyka i religia.

Metody dydaktyczne:

Podejmowanie problemów zawartych w tekstach (obowiązkowych do przygotowania na zajęcia) w formie konwersatorium, rozmowy nauczającej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30, sala AULA K.POPIOŁKA AKP
Agnieszka Turoń-Kowalska 62/65 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)