Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja medialna W3-DK-S2-EM20
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

BANDURA L.: Pedagogika medialna. „Ruch pedagogiczny”, 1983 maj – sierpień, nr 3-4.

IZDEBSKA J.: Świat medialny współczesnego dziecka nowa zmieniająca się przestrzeń edukacyjna. W: Edukacja w społeczeństwie wiedzy. niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej. Red. S. JUSZCZYK, M. MUSIOŁ, A. WATOŁA. Wydawnictwo PARA, Katowice 2007.

MCQUAIL D., BLUMLER J.G., BROWN J. R.: The Television audience: A revised perspective. W: Sociology of mass communications (rozdz. 7). Red. D. MCQUAIL. Halmondsworth: Penguin Books 1972;

SIEMIENIECKI B.: Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

PRENSKY M.: Digital Natives, Digital Immigrants. “On the Horizon”, MCB University Press, October 2001, Vol. 9 No. 5.

SKRZYPCZAK J. (Red.): Popularna encyklopedia mass mediów. Poznań, Wydawnictwo Kurpisz, 1999.

SIMIENIECKI B.: Rzeczywistość wirtualna a edukacja. W: Cyberprzestrzeń i edukacja. Red. T. LEWOWICKI, B. SIEMIENIECKI. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

SITARSKI P.: Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata? W: Nowe media e komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. HOPFINGER. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.

LISTER M., DOVEY J., GIDDINGS S., GRANT I., KELLY K.: Nowe media. Wprowadzenie. Tłum. M. LOREK, A. SADZA, K. SAWICKA. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

GROMKOWSKA A.: Tożsamość w cyberprzestrzeni – (re)konstrukcje i (re)prezentacje, „Kultura współczesna. Teoria-Interpretacje-Krytyka”, nr 3/1999.

JAKUBOWSKI J.: Wirtualne rzeczywistość w procesie dydaktycznym. W: Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne. Red. M. SOKOŁOWSKI. Wydawnictwo Algraf, Elbląg 2005.

ŠMID W.: Leksykon komunikacji medialnej. Wydawnictwo Dr Lex, Kraków 2010.

GOBAN-KLAS T.: Komunikowanie i media. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Red. Z. BAUER, E. CHUDZIŃSKI. Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.

BAJKA Z.: Media i medioznawstwo. W: Słownik wiedzy o mediach, Red. E. CHUDZIŃSKI. Wydawnictwo ParkEdukacja, Bielsko-Biała 2007.

PYŻALSKI J.: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowane zachowania młodzieży. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

T. Huk, Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza między światami mediów online i offline, Wyd. Impuls 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji przygotowanej w formie Pecha Kucha.

Ocena aktywności wyrażającej się w podejmowanej dyskusji przez studentów.

Zakres tematów:

Ogólny zakres tematyczny:

1. Korzystanie z informacji

2. Relacje w środowisku medialnym

3. Język mediów

4. Kreatywne korzystanie z mediów

5. Etyka i wartości

6. Bezpieczeństwo

7. Prawo

8. Ekonomiczne aspekty działania mediów

9. Kompetencje cyfrowe

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 238
Tomasz Huk 33/30 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 238
Tomasz Huk 29/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.