Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie IV 04D-NZ3-24
seminarium (S) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Specjalistyczna literatura fachowa dot. tematów podejmowanych w pracach doktorskich (problemowa, metodologiczna, charakteryzująca obszary badań).

Gambarelli G., Łucki Z., 2011: Praca dyplomowa. Wydawnictwa AGH, Kraków.

Antczak M., Nowacka A., 2009: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Nauka - Dydaktyka - Praktyka, Warszawa.

Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz systematyczne sprawozdawanie postępów w pracy.

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra - doktorant prezentuje postępy w swojej pracy magisterskiej na wysokim poziomem naukowym, prezentacja posiada wybitne walory pod względem formalnym, widoczny jest wyraźny progres w realizacji pracy, osiągnięty w największej mierze dzięki samodzielnemu zaangażowaniu;

ocena dobra - prezentacja mimo niewielkich uchybień merytorycznych i/lub formalnych charakteryzuje się dobrym poziomem naukowym, widoczny jest progres w samodzielnej realizacji pracy, przedstawiony w logiczny, jasny sposób, uwzględniający metody oraz próbę interpretacji wstępnych wyników;

ocena dostateczna - prezentacja ma poziom na tyle zadowalający, że możliwe jest potwierdzenie progresu w pracy magisterskiej; przy wsparciu promotora/opiekuna student dokona analizy wyników, ich prezentacji oraz próby interpretacji;

ocena niedostateczna - doktorant nie uczestniczy w zajęciach, nie przygotował prezentacji i nie wykazuje woli szukania wsparcia u prowadzącego zajęcia, ewentualne opracowanie nosi znamiona naruszenia praw autorskich / narusza prawa autorskie, nie spełnia wymogów określonych dla poziomu prac magisterskich.

Ocena z modułu to średnia arytmetyczna z opracowań (ocena ciągła) i prezentacji w skali 2 - 5, gdzie:

4.75 i powyżej to ocena bardzo dobry (5)

4.25 - 4.74 - ocena plus dobry (4.5)

3.75 - 4.24 - ocena dobry (4)

3.25 - 3.74 - ocena plus dostateczny (3.5)

2.75 - 3.24 - ocena dostateczny (3)

pon. 2.75 - ocena niedostateczny (2)

Zakres tematów:

Laboratorium: Prezentacja i omówienie kolejnych rozdziałów pracy doktorskiej.

Laboratorium: Prezentacja i omówienie kolejnych rozdziałów pracy doktorskiej.

Laboratorium: Podsumowanie wyników postępów nad realizacją pracy doktorskiej, ustalenie planu dalszych prac w tym zakresie.

Laboratorium: Przygotowanie do obrony pracy doktorskiej: zachowanie, wskazówki, podziękowania.

Laboratorium: Przygotowanie prezentacji na obronę pracy doktorskiej.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, prezentacja, dyskusja, praca z literaturą

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:30 - 19:45, sala 103a
Damian Absalon, Urszula Myga-Piątek, Bogdan Gądek, Leszek Marynowski, Iwona Jelonek 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny "Żyleta" (Sosnowiec, ul. Będzińska 60)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)