Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aparat represji wobec Kościoła w Polsce i ZSRR (1945-1989/91) W3-BM-N2-ARK19
Wykład (W) semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Andrew Ch., Gordijewski O., KGB, Warszawa 1997

Cenckiewicz S., Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Kraków 2004

Dzwonkowski R., Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939, Lublin 1997

Kościół w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 2, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2008

Dominiczak Henryk, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997.

Dominiczak Henryk, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 1944–1990 w świetle dokumentów MSW, Warszawa 2000.

Dudek Antoni, Gryz Ryszard, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003.

Dudek Antoni, Paczkowski Andrzej, Polska. Organizacja i struktura organów bezpieczeństwa [w:] Czekiści. Organy bezpieczeństwa w europejskich krajach bloku sowieckiego 1944-1989, red. K. Persak, Ł. Kamiński, Warszawa 2010.

Korkuć Maciej, „Kujbyszewiacy”- awangarda UB, „Arcana” 2002, nr 4-5

Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, t. 1, red. R. Terlecki, J. Szczepaniak, Kraków 2007

Kura Antoni, Aparat Bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi polskiej 1948–1956. Warszawa 2006.

Micewski A., Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945-1976, Paryż 1978

Poksiński J., „My sędziowie nie od Boga...”. Z dziejów sądownictwa wojskowego PRL 1944-1956. Materiały i dokumenty, Warszawa 1992

Reina P., Kościół w PRL. Dokumenty. T. 1-3, Poznań-Pelplin 1994-1996

Represje wobec duchowieństwa kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego, red. J. Myszor, A. Dziurok, Katowice 2004.

Stefaniak J., Postawy duchowieństwa katolickiego wobec systemu komunistycznego w Polsce w latach 1944-1956, Lublin 2017

Stosunki państwo-Kościół w latach 1944-2010. Studia i materiały, red. R. Łatka, Kraków 2013

Terlecki Ryszard, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944 – 1990, Kraków 2007.

Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003

Żaryn Jan, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności.

Zakres tematów:

1. Organizacja aparatu represji w ZSRR

2. Polityka wobec Kościoła do 1941 roku

3. Polityka wobec Kościoła po 1941 roku

4. Organizacja aparatu represji w Polsce Ludowej

5. Stosunek do Kościoła do 1947 roku

6. Próba „porozumienia”

7. Represje w latach 1951-1955

8. Krótkotrwała normalizacja

9. Narastanie konfliktu (1959-1965)

10. Milenijne obchody

11. Gierkowska liberalizacja

12. Okres stanu wojennego

13. Między dialogiem a przemocą

14. Okres ustrojowych przemian

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem metod audiowizualnych: prezentacji multimedialnych oraz projekcji fragmentów filmów dokumentalnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:40 - 11:10, sala 212
Kazimierz Miroszewski 35/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)