Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: Media w regionach hiszpańskich W3-DK-S1-WM2-21
Wykład (W) semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Biernacka M.: Być Baskiem, czyli o relacji między Euskera a tożsamością. „Pogranicze. Studia Społeczne” 2017, T. 28, s. 5–20. DOI 10.15290/pss.2017.28.04.

Churska-Nowak K., Kuś M.: Baskijskie ruchy separatystyczne a media regionalne. „Przegląd Zachodni” 2011, nr 4, s. 145–164.

Głuszek-Szafraniec D.: Cybermedia w Kraju Basków, Katalonii i Galicii – przestrzeń dla dziennikarstwa zaangażowanego. W: Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych. Red. A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab. Warszawa: ASPRA-JR, 2016, s. 317–328.

Głuszek-Szafraniec D.: Krajobraz mediów katalońskich. Szkic medioznawczy. W: ¿Adonde vas España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku. Red. S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak. Zielona Góra: Morpho, 2017.

Głuszek-Szafraniec D.: Media regionalne we współczesnej Hiszpanii. W: Media a środowisko społeczne. Dylematy teorii i praktyki. Red. S. Michalczyk, D. Krawczyk. T. 3. Gliwice–Katowice: OLPRESS, 2014, s. 275–290.

Głuszek-Szafraniec D.: Nadawcy publiczni regionów autonomicznych w Hiszpanii. W: Pogranicze w mediach. Media na pograniczu. Red. P. Olechowska, E. Pajewska. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017, s. 189–201.

Głuszek-Szafraniec D.: Polityka medialna w Katalonii i Kraju Basków jako narzędzie rozwoju tożsamości regionalnych. „Pogranicze. Studia Społeczne” 2017, T. 29, s. 109–110. DOI 10.15290/pss.2017.28.04.

Głuszek-Szafraniec D.: Regiony autonomiczne Hiszpanii wobec nowych mediów. Przypadek Katalonii i Kraju Basków. W: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1: Problemy teoretyczno-praktyczne. Red. S. Michalczyk, K. Brzoza. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 259–268.

Głuszek-Szafraniec D.: Wpływ autonomii na rozwój mediów katalońskich i baskijskich. W: Media mniejszości. Mniejszości w mediach. Red. M. Adamik-Szysiak, E. Godlewska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.

Głuszek-Szafraniec D., Waleczek Z.: Media w hiszpańskiej Wspólnocie Autonomicznej Galicji. Proces degalicyzacji mediów. „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, T. 59, nr 3 (227), s. 529–545. DOI 10.4467/22996362PZ.16.035.5910.

Hess A., Szymańska A.: Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Hiszpania. Media masowe i wybory w obliczu terroryzmu. Red. B. Dobek-Ostrowska, M. Kuś. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

Jaroszyk J.: System medialny Hiszpanii. W: Wybrane zagraniczne systemy medialne. Red. J.W. Adamowski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012, s. 175–215.

Kuś M.: Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

Sajna R.: Hiszpania. W: Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Kraje pierwszej piętnastki. Red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, s. 141–164.

Sajna R.: Hiszpański system medialny. „Studia Medioznawcze” 2003, nr 4(14), s. 40–52.

Sajna R.: Idee i miraże Euskal Herria – wojna prasowa w Kraju Basków. W: Wojna w mediach. Red. W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg. Opole: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, 2007.

Sajna R.: Konflikt – media – tożsamość – wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalno-etnicznych. W: My i oni. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce. Cz. 2. Red. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2012, s. 193–202.

Sajna R.: Media hiszpańskie. Od „Gazety Madryckiej” do latynoskiej teleSur. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

Stasiak-Jazukiewicz E.: Hiszpania. W: Polityka medialna w Unii Europejskiej. Red. E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz. Warszawa: Poltext, 2011.

Szeliga K.: Dzienniki regionalne w hiszpańskiej Murcji. W: Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007, s. 281–294.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się dwie formy aktywności: obecność na wykładzie (30%) oraz esej na temat wskazany przez prowadzącą.

Esej ma być dłuższą wypowiedzą pisemną, zawierającą wnioski własne na temat określony przez wykładowcę, odpowiednio sformatowany (12 pkt, Times New Roman, interlinia 1,5, wyjustowany) i oddany w wyznaczonym terminie.

Zakres tematów:

1. Zmiany polityczne i społeczne w Hiszpanii w latach 70. XX wieku. Dyktatura frankistowska a polityka wobec mniejszości etnicznych i regionalnych.

2. Struktura państwa hiszpańskiego a struktura rynku medialnego. Kultury Półwyspu Iberyjskiego. Model spolaryzowanego pluralizmu.

3. Prawne i instytucjonalne gwarancje dla mediów regionów autonomicznych. Polityka językowa i medialna.

4. Krajobraz mediów regionalnych w Hiszpanii a praktyki użytkowania mediów. Różnice pomiędzy regionami.

5. Media w Kraju Basków i w języku euskera. Problem terroryzmu ETA i roli mediów.

6. Media w Katalonii i w języku catala. Problemy wolności słowa.

7. Charakterystyka pozostałych regionów władających odmiennymi językami.

8. Modele mediów publicznych w regionach autonomicznych.

Metody dydaktyczne:

Główną metodą będzie metoda podająca z wykorzystaniem materiałów multimedialnych (prezentacji, filmów, podcastów). Dodatkowo, na wykładzie będzie inicjowana dyskusja jako element uzupełniający, w zależności od tematyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala 240
Dagmara Głuszek-Szafraniec 21/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Bankowa 11
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.